Lời ChúaThánh Vịnh Đáp Ca

Thánh Vịnh Đáp Ca | Chúa Nhật 13 Thường Niên A | Nhóm Thánh Vịnh NaUy

Nhóm Thánh Vịnh NaUy

Lời dẫn Chúa Nhật 13 A Mùa Thường Niên 2023 – TV 88
Thiên Chúa tạo dựng nên con người có trái tim biết yêu thương giống Ngài. Tình yêu dành cho cha mẹ, anh em, họ hàng, người thân và ngay cả chính mình là những tình cảm qúy giá của con người. Nhưng hôm nay Chúa Giêsu mời gọi những môn đệ của Ngài vượt qua khỏi những ràng buộc tình cảm thông thường để chọn Chúa và yêu mến Chúa trên hết mọi sự. Vì sao vậy? Vì Chúa là cội rễ, là nguồn gốc của mọi sự. Ngài là Đường, là Sự Thật và là Sự Sống. Tất cả những gì chúng ta làm, những tình cảm yêu mến phải phát xuất từ Ngài, bởi Ngài và cho Ngài. Chúa ghi nhớ tất cả dù chỉ là một việc nhỏ bé nhất như  cho “người bé mọn…một bát nước lã” với danh nghĩa người môn đệ. Chúng ta cùng hát Thánh Vịnh để “ca ngợi tình thương của Chúa đến muôn đời”.

ĐÁP CA

Download File MP3 | File PDF

ALLELUIA

Download File MP3 | File PDF

Nhóm Thánh Vịnh NaUy

Bài liên quan

Back to top button