Lời ChúaLời nguyện giáo dân

Lời nguyện giáo dân Tháng Mười Một | LM Phêrô Nguyễn Văn Hiền

LM Phêrô Nguyễn Văn Hiền | Giáo Phận Vĩnh Long

LỄ CÁC THÁNH NAM NỮ 01/11/2017

LỜI CẦU NGUYỆN

Kêu mời:  Anh chị em thân mến,
Tháng Mười Một là thời gian Hội Thánh sống mầu nhiệm hiệp thông trong Chúa Kitô, trong Hội Thánh. Hôm nay chúng ta hiệp thông với các Thánh Nam Nữ đang hưởng phước trên thiên đàng. Nhờ lời chuyển cầu của các thánh, chúng ta cùng hiệp ý cầu nguyện:

1 – 2 – 3 – 4

Kết thúc: Lạy Chúa là Đấng chí thánh, Chúa muốn mọi người được nên thánh. Xin cho chúng con biết noi gương các thánh nam nữ, và nhờ lời các ngài chuyển cầu, cho chúng con cùng được lên thiên đàng với các thánh nam nữ hưởng phước đời đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.

 1. Chúa phán: “Phúc cho những ai có tinh thần nghèo khó, vì Nước Trời là của họ”. Chúng ta cầu nguyện cho mọi thành phần Hội Thánh luôn quan tâm thực hành lời Chúa dạy, để cùng được hưởng hạnh phúc với các thánh nam nữ trong Nước Trời.
 2. Chúa phán: “Phúc cho những ai khao khát lẽ công chính, vì họ sẽ được no thoả”. Chúng ta cầu nguyện cho mọi Kitô-hữu luôn hướng lòng đến những sự nên thánh, để làm nhiều việc lành, chân thành sống đạo Chúa, mà giúp cho nhiều người cùng nên thánh.
 3. Chúa phán: “Phúc cho những ai xây dựng hoà bình, vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa”. Chúng ta cầu nguyện cho các Kitô-hữu biết chọn nếp sống bình an, chọn nền văn hoá tình thương, chọn đạo lý Kitô-giáo, để sống xứng danh là con Thiên Chúa.
 4. Chúa phán: “Các con hãy vui mừng, vì phần thưởng dành cho các con thật lớn ở trên trời”. Chúng ta cầu nguyện cho mọi người trong họ đạo chúng ta, biết noi gương các thánh nam nữ, sống đẹp lòng Chúa, làm sáng danh Chúa ở trần gian, mà hướng lòng trí lên trời.

 

CHÚA NHẬT 02/11/2014
CẦU CHO CÁC TÍN HỮU ĐÃ QUA ĐỜI

LỜI CẦU NGUYỆN

Kêu mời:  Anh chị em thân mến,
Chúa là Thiên Chúa kẻ sống. Ai đến với Chúa, tin cậy mến Chúa, thì được Chúa cứu chuộc, được sống lại và được sống đời đời. Các tín hữu đã qua đời là những người đã tin cậy mến Chúa. Chúng ta hãy cùng hiệp ý cầu nguyện cho các đẳng linh hồn được lên thiên đàng.

1 – 2 – 3 – 4

Kết thúc: Lạy Chúa, Chúa hứa ban Nước Trời cho các tín hữu Chúa. Xin tha thứ mọi lỗi lầm của các tín hữu đã qua đời. Nhờ Con Chúa chịu chết và sống lại, xin cho các đẳng linh hồn sớm được hưởng phước trong nơi hằng sống. Người là Thiên Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen.

 1. Chúa phán: “Tất cả những người Chúa Cha ban cho Tôi, đều sẽ đến với Tôi”. Chúng ta cầu nguyện cho mọi thành phần Hội Thánh, luôn nhiệt thành bước đi theo Chúa Kitô: bằng lời nói, bằng đời sống, và bằng những chứng tá đức tin Công Giáo.
 2. Chúa phán: “Ai đến với Tôi, Tôi sẽ không loại ra ngoài, vì Tôi tự trời xuống”. Chúng ta cầu nguyện cho các Kitô-hữu ra sức tích luỹ kho tàng trên trời, nhờ các việc đạo đức, các việc lành, và chuyển cầu công đức cho các đẳng linh hồn trong luyện ngục.
 3. Chúa phán: “Ý của Đấng đã sai Tôi, là sẽ cho họ sống lại trong ngày sau hết”. Chúng ta cầu nguyện cho các Đẳng linh hồn, được hưởng tình yêu của Chúa Cha, được hưởng ơn tha thứ của Chúa Kitô, nhờ sự hiệp thông của Chúa Thánh Thần trong Hội Thánh.
 4. Chúa phán: “Ý của Cha Tôi là những ai thấy Chúa Con và tin vào Người, thì được sống muôn đời”. Chúng ta cầu nguyện cho mọi người trong họ đạo chúng ta, bền lòng tin cậy mến Chúa Giêsu, kết hợp với Người và năng cầu nguyện cho các đẳng linh hồn.

 

CHÚA NHẬT 05/11/2017
TUẦN XXXI THƯỜNG NIÊN

LỜI CẦU NGUYỆN

Kêu mời: Anh chị em thân mến,
Chúa Giêsu đã dạy và đã nêu gương khiêm nhường, nhiệt thành đem ơn cứu rỗi cho mọi người. Chúng ta hãy quyết tâm thực hành những điều Chúa đã làm gương cho chúng ta. Chúng ta hãy cùng cảm tạ Chúa, và cùng hiệp ý cầu nguyện:

1 – 2 – 3 – 4

Kết thúc: Lạy Chúa, Chúa ban Con Một Chúa cho chúng con được sống và sống dồi dào. Xin cũng ban Thánh Thần Chúa hướng dẫn chúng con thực hành lời dạy của Con Chúa, biết theo gương khiêm tốn của Người, mà yêu thương phục vụ anh chị em mình. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.

 1. Chúa phán: “Các con hãy nghe theo lời giảng của các kinh sư, vì họ ngồi trên toà Môi Sen”. Chúng ta cầu nguyện cho các vị chủ chăn trong Hội Thánh, biết khiêm tốn phục vụ dân Chúa, chịu khó và nhẫn nại, để nên hiện thân của Chúa Giêsu giúp đỡ mọi người.
 2. Chúa phán: “Các con đừng sống theo đời sống của họ, vì họ nói mà không làm”. Chúng ta cầu nguyện cho các Kitô-hữu có được sự thống nhất: giữa lời tuyên xưng đức tin và đời sống đức tin, để thật sự trở nên chứng tá đức tin cho mọi người.
 3. Chúa phán: “Họ làm mọi việc cốt để cho thiên hạ khen, họ ham thích địa vị và danh vọng xã hội”. Chúng ta cầu nguyện cho các Kitô-hữu, năng làm các việc tốt việc lành trong âm thầm, không phô trương, xứng danh là Kitô-hữu, là con Thiên Chúa ở giữa trần gian.
 4. Chúa phán: “Trong anh em, người làm lớn hơn, phải là người phục vụ anh em mình”. Chúng ta cầu nguyện cho mọi người trong họ đạo chúng ta, biết yêu thương phục vụ nhau đạt tới ơn cứu rỗi, giúp nhau sống đạo, và giúp nhau lên hưởng phước thiên đàng.

 

CUNG HIẾN THÁNH ĐƯỜNG LATÊRANÔ 09/11/2017

LỜI CẦU NGUYỆN

Kêu mời:  Anh chị em thân mến,
Thánh Đường là nơi Thiên Chúa ngự, là nơi mà loài người có thể gặp gỡ Thiên Chúa, tế lễ lên Chúa, cầu nguyện cùng Chúa, và lãnh nhận các ơn huệ của Chúa. Chúng ta cùng hiệp ý cầu nguyện cho mọi người, cũng được trở nên như những đền thờ của Thiên Chúa:

1- 2 – 3 – 4

Kết thúc: Lạy Chúa, Chúa muốn ở cùng chúng con mọi ngày cho đến tận thế. Xin cho chúng con, một khi biết xây dựng ngôi đền thờ vật chất, thì cũng biết uốn mình thành đền thờ tâm hồn, để chỉ sự hiện diện của Chúa ở trần gian, và dâng mình làm lễ tế dâng lên Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.

 1. “Chúa Giêsu thấy trong Đền Thờ có những kẻ mua bán và đổi tiền”. Chúng ta cầu nguyện cho mọi thành phần Hội Thánh, luôn biết tích cực xây dựng sự đoàn kết trong Hội Thánh, và làm cho Hội Thánh thành nơi cư ngụ, thành đền thờ của Chúa Thánh Thần.
 2. Chúa Giêsu lấy dây làm roi mà xua đuổi tất cả chiên bò ra khỏi Đền Thờ. Chúng ta cầu nguyện cho các Kitô-hữu xua đuổi các thói hư tật xấu, cùng các tội lỗi ra khỏi đời mình, và năng đón nhận ơn Chúa, sức sống Chúa thánh hoá tâm hồn mình.
 3. Chúa phán: “Hãy phá đền thờ này đi, nội trong ba ngày, Tôi sẽ xây dựng lại”. Chúng ta cầu nguyện cho các Kitô-hữu, cùng kết hợp và hoạt động với Chúa Giêsu, để phá huỷ những thói hư tật xấu, và xây dựng sức sống của Chúa trong Hội Thánh.
 4. “Đền thờ mà Chúa Giêsu muốn nói đây, là chính thân thể Người”. Chúng ta cầu nguyện cho mọi người trong họ đạo chúng ta, thường xuyên đến nhà thờ để gặp gỡ Chúa, để xây dựng sự đoàn kết trong Chúa, và để xua đuổi những chia rẽ giữa Hội Thánh Chúa.

 

CHÚA NHẬT 12/11/2017
TUẦN XXXII THƯỜNG NIÊN

LỜI CẦU NGUYỆN

Kêu mời:  Anh chị em thân mến,
Chúa Cha muốn mời tất cả loài người vào hưởng Nước Trời. Chúa Giêsu đã mở cửa Thiên đàng cho chúng ta. Chúa sẽ gọi chúng ta ra khỏi đời này, đúng lúc mà chúng ta không biết trước được. Vậy chúng ta phải sẵn sàng với các điều kiện cần phải có. Chúng ta cùng hiệp ý cầu nguyện:

1 – 2 – 3 – 4

Kết thúc: Lạy Chúa, Chúa dạy chúng con phải tỉnh thức sẵn sàng, trong khi chờ đợi ngày Quang lâm của Chúa, để chúng con được hưởng phước muôn đời. Xin giúp chúng con luôn giữ ơn cứu rỗi trong mình, để khi Chúa đến, chúng con được tiến thẳng vào Nước Thiên đàng. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.

 1. Chúa phán: “Nước Trời giống như chuyện mười trinh nữ cầm đèn đi đón chàng rể”. Chúng ta cầu nguyện cho mọi thành phần Hội Thánh, tùy theo chức phận mình, mà luôn tỉnh thức sẵn sàng, luôn xứng đáng tiến ra đón mừng Chúa Kitô quang lâm.
 2. Chúa phán: “Có những cô khờ dại, chỉ mang đèn mà không đem dầu theo”. Chúng ta cầu nguyện cho các Kitô-hữu, luôn sống xứng danh là con Chúa, luôn dự trữ công đức trong Chúa Kitô, tích cực giúp mọi người được tham dự vào bữa tiệc trên trời.
 3. Chúa phán: “Có những cô khôn ngoan, đã mang đèn, mà còn mang dầu đầy bình”. Chúng ta cầu nguyện cho mọi Kitô-hữu sốt sắng sống đạo để được cứu rỗi, và giúp cho nhiều người khác cũng được hưởng phước trong Nước Chúa.
 4. Chúa phán: “Các con hãy tỉnh thức sẵn sàng, vì các con không biết ngày nào, giờ nào Chúa đến”. Chúng ta cầu nguyện cho mọi người trong họ đạo chúng ta, luôn xa lánh tội lỗi, luôn tích cực sống đạo, gìn giữ và nuôi dưỡng ơn cứu rỗi Chúa trong tâm hồn mình.

 

CHÚA NHẬT 19/11/2017
CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM

LỜI CẦU NGUYỆN

Kêu mời:  Anh chị em thân mến,
Các Thánh Tử Đạo Việt Nam cũng là con người phàm trần như chúng ta, nhưng các Ngài đã kính mến Chúa trên hết mọi sự; đồng thời các Ngài cũng tận trung với Tổ quốc và Giáo Hội, tận nghĩa với đồng bào. Chúng ta cảm phục các ngài, và hãy cùng hiệp ý cầu nguyện:

1 – 2 – 3 – 4

Kết thúc: Lạy Chúa, các Thánh Tử Đạo Việt Nam đã anh dũng tuyên xưng đức tin, và diễn tả lòng mến Chúa, nêu gương cho chúng con sống đạo hôm nay; xin giúp chúng con nhiệt thành tin-cậy-mến Chúa, hầu ngày sau được cùng các Thánh hưởng phước thiên đàng. Chúng con cầu xin, nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.

 1. Chúa phán: “Ai muốn theo Ta, hãy từ bỏ chính mình”. Chúng ta cầu nguyện cho mọi thành phần Hội Thánh, biết từ bỏ ý riêng mình mà tuân theo thánh ý Chúa, dám chịu khó hy sinh vì đạo Chúa, dám làm chứng cho tình yêu Chúa giữa mọi người.
 2. “Máu các Thánh Tử Đạo là hạt giống trổ sinh đức tin cho các Kitô-hữu”. Chúng ta cầu nguyện cho những người đang chịu thử thách vì đức tin; xin cho họ biết theo gương các Thánh Tử Đạo Việt Nam, vững tin vào Chúa, luôn trung thành sống đạo Chúa.
 3. Chúa phán: “Ai muốn theo Ta, phải vác thập giá mình hằng ngày mà theo”. Chúng ta cầu nguyện cho người Công giáo Việt Nam, biết diễn tả lòng tin-mến-Chúa bằng các việc đạo đức, các việc bác ái từ thiện, và bằng việc chịu khó nhọc hằng ngày.
 4. Chúa phán: “Ai liều mất mạng sống mình vì Ta, thì sẽ cứu được mạng sống ấy”. Chúng ta cầu nguyện cho mọi người trong họ đạo chúng ta, luôn trông cậy vững vàng vào lời Chúa hứa, mà can đảm sống đạo, và làm chứng cho sự sống đời sau.

 

CHÚA NHẬT 19/11/2017
TUẦN XXXIII THƯỜNG NIÊN

LỜI CẦU NGUYỆN

Kêu mời:  Anh chị em thân mến,
Thiên Chúa ban cho mỗi người một hoặc vài khả năng đặc biệt; Chúa muốn họ dùng những khả năng ấy để đạt tới phần rỗi đời đời. Chúng ta cùng hiệp ý cầu nguyện cho mọi người, biết sử dụng những phương tiện Chúa ban, mà đạt tới hạnh phúc thiên đàng:

1 – 2 – 3 – 4

Kết thúc: Lạy Chúa, Chúa an bài mọi sự để loài người chúng con đạt tới hạnh phúc thật. Xin ban Thánh Thần Chúa giúp chúng con biết sử dụng mọi phương tiện Chúa ban, với lòng tin cậy mến Chúa, mà cùng nhau đạt tới Nước Thiên Đàng. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.

 1. Chúa phán: “Ông trao cho người này năm nén bạc, người kia hai nén”. Chúng ta cầu nguyện cho mọi thành phần Hội Thánh, biết nhận ra những ân huệ và sứ vụ Chúa ban cho mình, và biết chân thành sử dụng những ân huệ ấy cách có hiệu quả, là hạnh phúc thiên đàng.
 2. “Ông chủ trao cho mỗi người số bạc tuỳ theo khả năng của họ”. Chúng ta cầu nguyện cho mọi người biết tài năng và cuộc sống mình là hồng ân Chúa ban, để mọi người biết trân trọng cuộc sống của mình, trân trọng ơn cứu rỗi và quý trọng tình thương của Chúa.
 3. Người lãnh năm nén bạc nói: “Thưa ông, tôi đã làm lợi được năm nén khác đây”. Chúng ta cầu nguyện cho các Kitô-hữu, biết tận dụng thời giờ, cuộc sống và ân huệ Chúa ban mà làm giàu cho kho tàng Nước Thiên Chúa, là hạnh phúc trên thiên đàng.
 4. Chúa phán: “Hỡi đầy tớ tốt lành và trung tín, hãy vào hưởng vui mừng của Chủ ngươi”. Chúng ta cầu nguyện cho mọi người trong họ đạo chúng ta, luôn sống tốt lành và trung tín, sốt sắng sống đạo Chúa, thi hành ý Chúa, và chắc chắn được hưởng vui mừng trên trời.

 

CHÚA NHẬT 26/11/2017
TUẦN XXXIV – CHÚA GIÊSU KITÔ LÀ VUA

LỜI CẦU NGUYỆN

Kêu mời:  Anh chị em thân mến,
Chúa Giêsu là Vua, là vị mục tử tốt lành, Ngài đến để cho dân Ngài được hưởng sự sống dồi dào. Vào ngày tận thế, Chúa sẽ phán xử công minh theo những mối hiệp thông với Chúa và với anh em đồng loại, mà mình đã có khi còn sống. Chúng ta cùng hiệp ý cầu nguyện:

1 – 2 – 3 – 4

Kết thúc: Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã chinh phục nhân loại bằng tình thương vô cùng của Chúa. Xin cho chúng con cũng biết noi gương Chúa, lấy lòng yêu mến mà đối xử với nhau, nhờ đó chúng con có thể giới thiệu Chúa cho những người thành tâm thiện chí. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen.

 1. “Người sẽ phân chia họ ra, như mục tử tách chiên ra khỏi dê”. Chúng ta cầu nguyện cho mọi thành phần Hội Thánh, cho các vị mục tử và đoàn chiên, luôn đoàn kết yêu thương nhau, giúp nhau hưởng hạnh phúc Nước Trời, và giúp nhau xa tránh tội lỗi.
 2. Chúa phán: “Hãy vào hưởng sự vui mừng, vì xưa Ta đói, các ngươi đã cho Ta ăn”. Chúng ta cầu nguyện cho mọi Kitô-hữu biết yêu thương nhau, giúp đỡ nhau cả về phần hồn và về phần xác, để làm cho mọi người cùng được hưởng niềm vui mừng trên trời.
 3. Chúa phán: “Hãy đi cho khuất mắt Ta, vì xưa Ta đói, các ngươi đã không cho Ta ăn”. Chúng ta cầu nguyện cho các Kitô-hữu, biết loại bỏ tính ích kỷ, nhưng biết giúp đỡ những người thiếu thốn, bất hạnh, để mọi người cùng được hưởng hạnh phúc Nước Trời.
 4. “Những người công chính sẽ được lên trời hưởng phước trường sinh”. Chúng ta cầu nguyện cho mọi người trong họ đạo chúng ta, luôn mến Chúa và yêu người bằng những hành động cụ thể, bằng đời sống đạo đức và bằng những việc lành việc thiện.

 

 

Bài liên quan

Back to top button