Lời ChúaThánh Vịnh Đáp Ca

Thánh Vịnh Đáp Ca | Chúa Nhật 28 Thường Niên C

Nhóm Thánh Vịnh NaUy | Thánh Vịnh Đáp Ca

qn28c_loi-dan_2016

ĐÁP CA

Download File PDFFile MP3

qn28c_tv97_slgd-1 qn28c_tv97_slgd-2

ALLELUIA

Download File PDFFile MP3

qn28c_alleluia

Bài liên quan

Back to top button