Lời ChúaThánh Vịnh Đáp Ca

Thánh Vịnh Đáp Ca | Chúa Nhật 29 Thường Niên A | Nhóm Thánh Vịnh NaUy

Nhóm Thánh Vịnh NaUy

Lời dẫn Chúa Nhật 29A Mùa Thưng Niên 2023 TV 95
Là người Kitô hữu, chúng ta tin rằng Thiên Chúa tạo dựng nên ta, cho ta sinh ra và sống giữa trần gian nhưng chúng không thuộc về thế gian mà là thuộc về Thiên Chúa. Hôm nay Chúa Giêsu nhắc nhở chúng ta qua Tin Mừng  “cái gì của Cêsarê thì hãy trả cho Cêsarê, và cái gì của Thiên Chúa thì hãy trả cho Thiên Chúa”. Vậy, chúng ta phải sống và làm tất cả những gì thuộc về con người trần gian này, như sinh sống, làm việc, phục vụ… bằng cả tâm tình nhưng với một mục đích là để vinh danh Thiên Chúa và để chuẩn bị cho cuộc sống vĩnh cửu trên Nước Trời. Chúng ta hãy cùng hát Thánh Vịnh với lòng xác tín rằng Đức Giêsu Kitô là Thiên Chúa duy nhất của ta, Ngài quyền uy, là nguồn ân sủng, bình an là nơi chúng ta đặt tất cả niềm tin tưởng, cậy trông và hết lòng yêu mến.

ĐÁP CA

Download File MP3 | File PDF

ALLELUIA

Download File MP3 | File PDF


Nhóm Thánh Vịnh NaUy

Bài liên quan

Back to top button