Lời ChúaThánh Vịnh Đáp Ca

Thánh Vịnh Đáp Ca | Chúa Nhật 3 Phục Sinh

Nhóm Thánh Vịnh NaUy

Lời dẫn Chúa Nhật 3 Phục Sinh năm B – TV4

 Sống mầu nhiệm Phục Sinh là mặc lấy những tâm tình, những nhân đức của Chúa Giêsu. Sống theo cách Chúa sống, hành động theo cách Chúa hành động, rập khuôn Người đến có thể nói như Thánh Phaolô: “Tôi sống nhưng không còn phải là tôi mà là Chúa Kitô sống trong tôi”. Qúa ư là lý tưởng sao? Tuy nhiên điều mà con người yếu đuối không làm được thì với ơn Chúa lại trở thành dễ dàng. Bởi thế trong niềm tín thác vào tình thương của Chúa ta khẩn cầu Người ban cho ta biết nhìn mọi sự bằng con mắt tin yêu. Sống tin yêu Chúa sẽ chỉ cho ta thấy mọi điều thiện hảo. Sống tin yêu lòng ta khao khát được phục vụ và phục vụ sẽ mang lại bình an trong tâm hồn. Trong bình an vừa nằm xuống thoắt ngủ ngon, ta ngủ ngon trong bình an vĩnh cửu của Thiên Chúa.

ĐÁP CA 

Download File MP3 | File PDF

ALLELUIA

Download File MP3 | File PDF

Nhóm Thánh Vịnh NaUy

Bài liên quan

Back to top button