Lời ChúaThánh Vịnh Đáp Ca

Thánh Vịnh Đáp Ca | Chúa Nhật 4 Mùa Vọng, B | Nhóm Thánh Vịnh NaUy

Nhóm Thánh Vịnh NaUy

Lời dẫn Chúa Nhật 4B Mùa Vọng TV 88

Bằng hai tiếng “xin vâng” Mẹ Maria đã đại diện toàn thể nhân loại đón nhận Đấng Cứu Thế đến trong cung lòng của Mẹ, đến với thế giới loài người. Chúa Nhật 4 Mùa Vọng, Giáo Hội mời gọi chúng ta mặc lấy tâm tình của Mẹ Maria để chuẩn bị cử hành mầu nhiệm Nhập Thể. Để có thể nói hai tiếng “xin vâng” có lẽ Mẹ Maria đã sống tâm tình cầu nguyện, tỉnh thức chờ đợi và lắng nghe Lời Chúa để Mẹ có thể nhận ra tình yêu thương của Thiên Chúa mãi tồn tại và đủ can đảm vượt ra khỏi ra vòng an toàn giới hạn và ích kỷ của chính mình để buông đời mình theo Thánh ý Chúa. Cùng với Mẹ Maria chúng ta hát Thánh Vịnh với lòng xác tín rằng “Chúa là Cha con và Thiên Chúa là Ðá Tảng cứu độ của con”.

ĐÁP CA

Download File MP3 | File PDF

ALLELUIA

Download File MP3 | File PDF

Nhóm Thánh Vịnh NaUy

 

 

Bài liên quan

Check Also
Close
Back to top button