Lời ChúaThánh Vịnh Đáp Ca

Thánh Vịnh Đáp Ca | Chúa Nhật 5 Mùa Chay, A | Nhóm Thánh Vịnh NaUy

Nhóm Thánh Vịnh NaUy

Lời dẫn Chúa Nhật 5A Mùa Chay 2023

Chúa Giêsu nói Ngài chính “là sự sống lại và là sự sống” và ai tin Ngài “thì dù đã chết cũng sẽ được sống”. Bước vào tuần thứ năm của Mùa Chay Giáo Hội mời gọi chúng ta suy niệm về cái chết và sự sống. Chúa Giêsu đã không cứu con người khỏi cái chết nhưng Ngài đã chịu chết và đã sống lại để ban sự sống mới, sự sống vĩnh cửu cho chúng ta, đó chính là thần khí của Đức Kitô mà thánh Phaolô nhắc đến.
Chúng ta sinh ra, sự sống thân xác này phải chết đi để được sự sống mới trọn vẹn hơn. Trong cuộc sống làm người chúng ta được nếm mùi sự chết qua những đau khổ và thử thách. Có những lúc chúng ta rơi vào đáy vực sâu của buồn phiền và thất vọng như tác giả của Thánh Vịnh hôm nay. Nhưng với niềm tin tưởng tuyệt đối vào lòng từ bi và ơn Cứu Độ của Chúa chúng ta sẵn sàng chết đi tính xác thịt của mình đó chính là những tính hư, tật xấu để được sống lại và trở nên con người mới trong Thần khí của Chúa Kitô.

ĐÁP CA

Download File MP3 | File PDF

GRADUALE

Download File MP3 | File PDF

Nhóm Thánh Vịnh NaUy

Bài liên quan

Back to top button