Lời ChúaThánh Vịnh Đáp Ca

Thánh Vịnh Đáp Ca | Chúa Nhật 6 Phục Sinh năm B

Nhóm Thánh Vịnh Nauy

Lời dẫn Chúa Nhật 6 Phục Sinh Năm B – TV 97

Thánh Vịnh hôm nay kêu mời toàn thể nhân loại hoan hỉ đón nhận Tin Mừng Cứu Độ của Thiên Chúa. Tin Mừng ấy nói rằng: “Thiên Chúa đã yêu thương thế gian đến ban Con Một để những ai tin vào Con của Người thì không phải chết nhưng được sống muôn đời”. Con Một Thiên Chúa là Đức Giêsu Kitô đã công bố Tin Mừng này bằng việc rao giảng và bằng chính cuộc tử nạn và Phục Sinh của Ngài. Trước khi về cùng Cha, Đức Kitô truyền cho Hội Thánh do Ngài thiết lập và thánh hoá tiếp tục rao giảng và công bố Tin Mừng này cho đến tận thế.

Nhờ kết hiệp mật thiết với Đức Kitô và lấy đức ái Chúa dạy làm hành trang, qua mọi thời đại Hội Thánh thi hành sứ vụ rao giảng Tin Mừng và đã trở nên Bí Tích Cứu Độ nhân loại. Đức ái ví như một mồi lửa có thể lan truyền từ người nọ sang người kia và cuối cùng biến trần gian này thành Nước Trời.

ĐÁP CA

Download File MP3 | File PDF

ALLELUIA

Download File MP3 | File PDF

Nhóm Thánh Vịnh Nauy

Bài liên quan

Back to top button