Lời ChúaThánh Vịnh Đáp Ca

Thánh Vịnh Đáp Ca | Chúa Nhật XIV Thường Niên

Mùa Thường Niên năm B - Nhóm Thánh Vịnh NaUy

Lời dẫn Chúa Nhật 14B Mùa Thường Niên 2024 – TV 122

Phép rửa đã ban cho mỗi Kitô hữu quyền và nghĩa vụ làm ngôn sứ của Đức Kitô. Chúng ta rao giảng Tin Mừng bằng chính đời sống của mình. Ngày nay sống theo đường lối Chúa thì bị coi là lỗi thời, ngốc nghếch, khờ dại. Hằng ngày đầy dẫy những lời miệt thị, khinh khi, những hành vi kỳ thị, tấy chay, tấn công, hành hung Kitô hữu khắp trên hoàn cầu trong những nghịch cảnh như thế đức tin của chúng ta bị thử thách. Hướng mắt về Thiên Chúa công chính và đầy lòng thương xót chúng ta kiên trì cầu nguyện cho chúng ta, cho Giáo Hội và cho thế giới.

ĐÁP CA

Download File MP3 | File PDF

ALLELUIA

Download File MP3 | File PDF

Bài liên quan

Back to top button