Lời ChúaThánh Vịnh Đáp Ca

Thánh Vịnh Đáp Ca | Chúa Nhật XV Thường Niên

Mùa Thường Niên năm B - Nhóm Thánh Vịnh NaUy

Lời dẫn Chúa Nhật 15B Mùa Thường Niên 2024 – TV 84

Lời Chúa hôm nay nhắc nhở ta về sứ vụ rao giảng Tin Mừng của Giáo Hội, cũng là sứ vụ của mỗi Kitô Hữu. Rao giảng Tin Mừng là giới thiệu Đức Kitô cho người khác. Ta có thể giới thiệu Người bằng lời nói nhưng tốt nhất là bằng chính đời sống của ta, một đời sống có Chúa Kitô trong lòng, Chúa Kitô trên mặt, Chúa Kitô trong miệng, Chúa Kitô trên tay, Chúa Kitô trong óc, Chúa Kitô trên vai. Được như thế thì dù ta sống nhưng không còn phải là ta mà là Đức Kitô sống trong ta. Sống yêu thương phục vụ, sống đem lại bình an và ơn Cứu Độ cho chính mình và người xung quanh. Hát Thánh Vịnh giờ đây chúng ta cầu nguyện cho công cuộc rao giảng Tin Mừng của Hội Thánh giữa thời đại hôm nay đang thể hiện qua đời sống Tân Phúc Âm Hoá mang lại nhiều hoa trái bình an mà ơn Cứu Độ của Thiên Chúa hằng mời gọi trao ban.

ĐÁP CA

Download File MP3 | File PDF

ALLELUIA

Download File MP3 | File PDF

Nhóm Thánh Vịnh NaUy

Bài liên quan

Back to top button