Lời ChúaThánh Vịnh Đáp Ca

Thánh Vịnh Đáp Ca | Thứ Năm, Thứ Sáu Tuần Thánh | Nhóm Thánh Vịnh NaUy

Mùa Chay năm B

THỨ NĂM TUẦN THÁNH

Thứ Năm Tuần Thánh – TV.115

Thi hành thánh ý Chúa Cha là lương thực hàng ngày của Đức Kitô. Ngài đón nhận thánh ý Cha như đón nhận  những ân huệ lớn lao vô cùng mà Ngài không biết lấy gì để đền đáp, ngoài hành vi ”nâng chén cứu độ”.

Nâng chén cứu độ, ”Ngài dâng mình cho Chúa Cha, làm Con Chiên vẹn sạch, của lễ ca ngợi hoàn hảo được Cha chấp nhận.” 

Nâng chén cứu độ, Ngài chúc tụng và tạ ơn Cha, vì biết rằng tình yêu của Cha bẻ gẫy mọi xiềng xích vây hãm Ngài. Thật vậy! Ngày hôm sau cho dù cái chết trên thập giá kết thúc cuộc thương khó của Ngài, nhưng cái chết ấy không thể quăng Ngài vào cõi hư vô, trái lại là cửa mở vào khuôn viên Nhà Chúa, để dâng lời tạ ơn muôn đời.

Nâng chén cứu độ, Ngài thiết lập và trối cho Hội thánh một hy lễ mới muôn đời tồn tại làm bằng chứng tình thương của Ngài. Hy lễ tạ ơn đời đời này là quà tặng của Ngài cho nhân gian. Đây cũng là bằng chứng Ngài giữ trọn lời hứa ở lại với loài người mọi ngày cho đến tận thế.

ĐÁP CA

Download File MP3 | File PDF

THỨ SÁU TUẦN THÁNH

Lời dẫn Thứ Sáu Tuần Thánh – TV 30

Kết thúc chặng đường thương khó là núi sọ. Chúa Giêsu hấp hối trên Thập Giá giữa tiếng chê cười, nhạo báng, thoá mạ, thách thức, khinh miệt. Người không chỉ bằng lòng vì giết chết được Ngài mà con muốn thấy Ngài phải chết một cách ê chề, nhục nhã thì mới hả dạ. Phần Ngài, Ngài tìm nương nhờ Cha, phó thác linh hồn vào mọi sự trong tay Cha. Ngài tin tưởng vận mạng Ngài luôn được Cha bảo toàn vì Ngài đang vượt qua để về cùng Cha. Trên Thập Giá Chúa Giêsu dang rộng tay ôm lấy hết thảy loài người chúng ta. Ngài cầu nguyện và khích lệ chúng ta. Hãy nhìn lên Ngài mà can trường mạnh bạo lên bởi vì Thập Giá của Ngài cũng như Thập Giá của mỗi người chúng ta những kẻ cậy trông ở Chúa không chỉ dừng lại ở cái chết khốn khổ nhưng hướng đến sự phục sinh viên mãn. Lạy Chúa, chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa.

ĐÁP CA

Download File MP3 | File PDF

 

Nhóm Thánh Vịnh NaUy

Bài liên quan

Back to top button