Thánh Vịnh Đáp Ca | Chúa Nhật 14 Thường Niên A | Nhóm Thánh Vịnh NaUy

Nhóm Thánh Vịnh NaUy

Lời dẫn Chúa Nhật 14A Mùa Thường Niên 2023- TV 144

“Hãy học nơi tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường”. Chúa Giêsu đã mạc khải dung mạo của Thiên Chúa và Ngài mời chúng ta học với Ngài, trở nên giống Ngài. “. Chúa cũng chỉ cho chúng ta biết muốn học cùng Ngài chúng ta phải trở nên bé mọn, nghĩa là biết từ bỏ chính mình để vác thập giá đi theo Chúa, biết từ bỏ ý riêng của mình để vâng phục Thánh Ý Chúa, và biết làm cho “cái tôi” của mình nhỏ lại để Thiên Chúa và Lời của Ngài lớn lên trong cuộc đời chúng ta. Chỉ có như thế chúng ta mới phó thác cuộc đời của mình trong vòng tay quan phòng của Thiên Chúa và Nước Trời sẽ mở ra cho những người bé mọn. Chúng ta cùng hát Thánh Vịnh để ca ngợi lòng nhân hậu, từ bi, chậm bất bình và hảo tâm của Thiên Chúa. Vinh quang và quyền năng của ngài chính là tình yêu, ân sủng và sự thánh thiện.

ĐÁP CA

Download File MP3 | File PDF

ALLELUIA

Download File MP3 | File PDF

Nhóm Thánh Vịnh NaUy