25 tác phẩm điêu khắc và tượng sáng tạo trên khắp thế giới

25 tác phẩm điêu khắc và tượng sáng tạo trên khắp thế giới

1. “Đàn Ngựa”, Robert Glen, Las Colinas, Texas, USA

image001

2. “Expansion”, Paige Bradley, New York, USA

image002

3. “Các vị khách qua đường”, Wroclaw, Ba Lan

image003

4. Salmon, Portland, Oregon, USA

image004

5. “Các cậu bé bên dòng sông”, Chong Fah Cheong, Singapore

image005

6. Tác phẩm của Can Togay & Gyula Pauer, Budapest, Hungary

image006

7. “Khẩu súng bị thắt nòng”, Turtle Bay, New York, USA

image007

8. Tác phẩm “Tự do” của Zenos Frudakis, Philadelphia, Pennsylvania, USA

image008

9. Black Ghost, Klaipeda, Lithuania

image009 image010

10. Les Voyageurs, Marseilles, France

image011

11. Nelson Mandela, Nam Phi

image012

12. De Vaartkapoen, Brussels, Bỉ

image013