Cài đặt ứng dụng Bluezone bảo vệ bản thân, cộng đồng, góp phần ngăn chặn sự lây lan của dịch Covid19

KÊNH HỌC LIỆU TIỂU HỌC

Ứng dụng khẩu trang điện tử Bluezone được các Bộ: Thông tin và Truyền thông, Bộ Y tế ra mắt ngày 18-4-2020. Đây là ứng dụng giúp cảnh báo người dùng nếu họ đã tiếp xúc gần với người nhiễm COVID-19 hay giúp giảm thiểu các nguy cơ lây lan dịch trong cộng đồng. Theo dõi chúng tôi tại: https://www.facebook.com/buivansum77 #kenhhoclieutieuhoc #caidatbluezone #phongcovid 19