Loạt ảnh quý giá về lễ mừng thọ 40 tuổi của vua Khải Ðịnh.

Bởi Brown Sugar

Tháng 9/1924, sau chuyến công du sang Pháp dự hội chợ thuộc địa Marseille, vua Khải Định đã tổ chức lễ mừng thọ 40 tuổi (lễ Tứ tuần đại khánh) ở Huế.

Khung cảnh tại khu triển lãm các lễ vật do quan lại và các địa phương dâng mừng vào dịp lễ Tứ tuần đại khánh của vua Khải Định.

Cận cảnh một dãy nhà trưng bày tặng vật.

Đám rước vua đi qua Ngọ Môn trong lễ Tứ tuần đại khánh. Vua Khải Định đi xe đẩy có bốn bánh (ở giữa ảnh, phía sau cây dù). Thái tử Vĩnh Thụy (vua Bảo Đại sau này) mặc áo dài đi cạnh người cầm quạt, bên phải cây dù.

Mẹ vua Khải Định, Đức Tiên Cung Thái hậu Dương Thị Thục, vợ thứ của vua Đồng Khánh trong lễ mừng thọ con trai.

Dân chúng nô nức đến kinh thành dự lễ Tứ tuần đại khánh của vua Khải Định.

Một khu nhà trưng bày tặng vật. Theo các sử gia đương thời, ngày lễ này được tổ chức rất lớn và tốn kém.

Theo Kienthuc