Những điều luôn phải nhớ | Sống Đẹp

NHỮNG ĐIỀU LUÔN PHẢI NHỚ

1. Sự hiện diện của bạn

Sự hiện diện của bạn là quà tặng cho cả thế giới.
Bạn là duy nhất.
Cuộc sống của bạn có thể như bạn mong muốn.

2. Hạnh phúc của bạn

Hãy đếm những hạnh phúc của bạn chứ không phải những khó khăn.
Trong bạn là vô vàn lời đáp.
Hãy thấu hiểu, can đảm, mạnh mẽ.

3. Đỉnh cao của bạn

Đừng đặt ra giới hạn cho mình
Rất nhiều giấc mơ đang chờ để được trở thành sự thật.
Đạt đến đỉnh cao của bạn, mục tiêu và giá trị của bạn.

4. Hãy sống một cuộc sống thanh thản

Lo lắng làm bạn mất đi sức lực hơn bất cứ điều gì khác.
Đừng xem mọi việc quá nghiêm trọng.
Hãy sống một cuộc sống thanh thản chứ không phải cuộc sống đầy hối tiếc

5. Tình bạn

Hãy nhớ rằng một tình yêu nho nhỏ có thể tồn tại rất dài lâu.
Hãy nhớ rằng nhiều điều có thể tồn tại mãi mãi
Hãy nhớ rằng tình bạn là một sự đầu tư sáng suốt.

6. Không bao giờ là quá trễ

Hãy nhận ra rằng không bao giờ là quá trễ.
Hãy làm những điều bình thường bằng một cách khác.
Hãy giữ lấy sức khỏe, hy vọng và hạnh phúc.

THINGS TO ALWAYS REMEMBER

  1. Your presence

Your presence is a present to the world.

You are unique and one of a kind.
Your life can be what you want it to be.

  1. Your blessings

Count your blessings, not your troubles
Within you are so many answers
Understand, have or your peak, your courage, be strong.

  1. Your peak

Do not put limits on yourself.
So many dreams are waiting to be realized.
Reach for your peak, your goal and your prize.

  1. Live a life of serenity

Nothing wastes more energy than worrying.
Do not take things too seriously.
Live a life of serenity, not a life of regrets.

  1. Friendship

Remember that a little goes a long way.
Remamber that a lot of things goes forever.
Remamber that friendship is a wise investment.

  1. It is never too late

Realize that it is never too late.
Do ordinary things in an extraordinary way.
Have health and hope and happiness.

Theo Life through a lens