Café To GoQuán ven đường

4 năm trước, Đức TGM Phaolô Bùi Văn Đọc từ giã cộng đoàn Dân Chúa GP. Mỹ Tho

 

Zắc Dũng

 

Trang trước 1 2 3 4 5

Bài liên quan

Back to top button