Café To GoQuán ven đường

RIP | Bà Catarina Nguyễn Thị Nhung (Bãi Xan)

Requiescat In Pace

https://canhdongtruyengiao.net/wp-content/uploads/2017/03/an_crown04-2a.gif

CÁO PHÓ

Anh em cựu P. Minh Vĩnh Long trân trọng thông báo:

BÀ CATARINA NGUYỄN THỊ NHUNG

Thân mẫu anh Phêrô Nguyễn Văn Phan,
cựu P. Minh Vĩnh Long lớp 1965

Thượng thọ 92 tuổi

Bà Catarina đã được Chúa gọi về vào lúc 13 giờ 40,
ngày 03.05.2023 (nhằm ngày 14.03 năm Quý Mão)

Thánh lễ An Táng vào lúc 08 giờ,
ngày 06.05.2023 tại Nhà Thờ Bãi Xan
Sau đó an táng tại Đất Thánh Họ Bãi Xan.

Anh em giúp lời cầu nguyện,
xin Chúa sớm rước linh hồn Bà Catarina
về hưởng Nhan Thánh Chúa trên nước Thiên Đàng.

Chân thành chia buồn vơi anh Phan cùng tang quyến.

Tm. anh em cựu P. Minh tại Sài Gòn
Phan Văn Hồng

Bài liên quan

Back to top button