Café đenQuán ven đường

Bánh mì sáng | 10.02.2024 | Mùng Một Tết Giáp Thìn

Cầu Bình An Cho Năm Mới

___

Nghe hoặc download Bài Đọc 1 File MP3 tại đây
(Martha đọc)
Bài đọc 1 St 1,14-18
Nghe hoặc download Bài Đọc 2 File MP3 tại đây
(Martha đọc)
Bài đọc 2  Pl 4,4-8
Nghe hoặc download Bài Tin Mừng File MP3 tại đây
(Martha đọc)

Tin Mừng Mt 6,25-34

Bài liên quan

Back to top button