Café đenQuán ven đường

Bánh mì sáng | 01.06.2020 | Đức Maria, Mẹ Hội Thánh

Minh họa: Sathish Paul sdb | Tiếng Việt Franc Lee

Mời nghe bài Tin Mừng hôm nay:
(Bạch Thảo đọc) 

Nghe và Download bài Tin Mừng MP3 tại đây.

Tin Mừng Ga 19, 25-27
Này là Con Bà. Này là Mẹ con.

https://f7hnjran9v-flywheel.netdna-ssl.com/wp-content/uploads/2019/03/N-s-dos-passos-19.jpg

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Gioan
Khi ấy, đứng gần thập giá Chúa Giêsu, có mẹ Người, cùng với chị mẹ Người là bà Maria, vợ ông Clêôpas và Maria Mađalêna. Khi thấy mẹ và bên cạnh có môn đệ Người yêu, Chúa Giêsu nói với mẹ rằng: “Thưa Bà, này là Con Bà”. Rồi Người nói với môn đệ: “Này là Mẹ con”. Và từ giờ đó môn đệ đã đón bà về nhà mình. Đó là Lời Chúa. 

Bài liên quan

Check Also
Close
Back to top button