Café đenQuán ven đường

Bánh mì sáng | 12.02.2024 | Tết Giáp Thìn

Mồng Ba Tết | Thánh hóa công ăn việc làm

TẾT NGUYÊN ĐÁN – NĂM GIÁP THÌN
Mồng Ba Tết: Thánh hóa Công Ăn Việc Làm

___

Nghe hoặc download Bài Đọc 1 File MP3 tại đây
(Martha đọc)

Bài đọc 1:  St 2,4b-9.15
Thiên Chúa đem con người đặt vào vườn Ê-đen để con người canh tác và coi sóc đất đai.

Bài trích sách Sáng Thế.

Ngày Đức Chúa là Thiên Chúa làm ra đất và trời, chưa có bụi cây ngoài đồng nào trên mặt đất, chưa có đám cỏ ngoài đồng nào mọc lên, vì Đức Chúa là Thiên Chúa chưa cho mưa xuống đất và không có người để cày cấy đất đai. Nhưng có một dòng nước từ đất trào lên và tưới khắp mặt đất. Đức Chúa là Thiên Chúa lấy bụi từ đất nặn ra con người, thổi sinh khí vào lỗ mũi, và con người trở nên một sinh vật. Rồi Đức Chúa là Thiên Chúa trồng một vườn cây ở Ê-đen, về phía đông, và đặt vào đó con người do chính mình nặn ra. Đức Chúa là Thiên Chúa khiến mọc lên từ đất đai đủ mọi thứ cây trông thì đẹp, ăn thì ngon, với cây trường sinh ở giữa vườn, và cây cho biết điều thiện điều ác. Đức Chúa là Thiên Chúa đem con người đặt vào vườn Ê-đen, để cày cấy và canh giữ đất đai.

___

Nghe hoặc download Bài Đọc 2 File MP3 tại đây
(Martha đọc)
Bài đọc 2:  Cv 20,32-35
Nghe hoặc download Bài Tin Mừng File MP3 tại đây
(Martha đọc)
Tin Mừng Mt 25,14-30

Bài liên quan

Back to top button