Café đenQuán ven đường

Bánh mì sáng | 04.08.2020 | Thánh Gioan Maria Vianney, linh mục

Minh họa: Sathish Paul sdb | Tiếng Việt: Franc Lee
Mời đọc bài Tin Mừng ngày hôm nay:

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Mátthêu.

Khi ấy, có mấy người Pha-ri-sêu và mấy kinh sư từ Giê-ru-sa-lem đến gặp Đức Giê-su và nói rằng: “Sao môn đệ ông vi phạm truyền thống của tiền nhân, không chịu rửa tay khi dùng bữa?”

Sau đó, Đức Giê-su gọi đám đông lại mà bảo: “Hãy nghe và hiểu cho rõ: Không phải cái vào miệng làm cho con người ra ô uế, nhưng cái từ miệng xuất ra, cái đó mới làm cho con người ra ô uế.”

Bấy giờ các môn đệ đến gần Đức Giê-su mà thưa rằng: “Thầy có biết không? Những người Pha-ri-sêu đã vấp phạm khi nghe Thầy nói lời ấy.” Đức Giê-su đáp: “Cây nào mà Cha của Thầy, Đấng ngự trên trời, đã không trồng, thì sẽ bị nhổ đi. Cứ để mặc họ. Họ là những người mù dắt người mù. Mù mà lại dắt mù, cả hai sẽ lăn cù xuống hố.”

https://burienknights.com/wp-content/uploads/2019/02/stjohnv.jpg

Bài liên quan

Check Also
Close
Back to top button