Bánh mì sáng | 06.06.2020 | Thánh Norbertô, Giám mục

Minh họa: Sathish Paul sdb | Tiếng Việt: Franc Lee

Mời nghe các bài Tin Mừng hôm nay:
(Bạch Thảo đọc)

Nghe và Download bài Tin Mừng MP3 tại đây.

Tin Mừng: Mc 12,38-44
Bà goá nghèo này đã bỏ vào thùng nhiều hơn ai hết.

https://www.vaticansite.com/wp-content/uploads/2017/06/V.S-SABADO-23.jpg

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Máccô.
Khi ấy, trong lúc giảng dạy, Đức Giê-su nói rằng: “Anh em phải coi chừng những ông kinh sư ưa dạo quanh, xúng xính trong bộ áo thụng, thích được người ta chào hỏi ở những nơi công cộng. Họ ưa chiếm ghế danh dự trong hội đường, thích ngồi cỗ nhất trong đám tiệc. Họ nuốt hết tài sản của các bà goá, lại còn làm bộ đọc kinh cầu nguyện lâu giờ. Những người ấy sẽ bị kết án nghiêm khắc hơn.” Đức Giê-su ngồi đối diện với thùng tiền dâng cúng cho Đền Thờ. Người quan sát xem đám đông bỏ tiền vào đó ra sao. Có lắm người giàu bỏ thật nhiều tiền. Cũng có một bà goá nghèo đến bỏ vào đó hai đồng tiền kẽm, trị giá một phần tư đồng bạc Rô-ma. Đức Giê-su liền gọi các môn đệ lại và nói: “Thầy bảo thật anh em: bà goá nghèo này đã bỏ vào thùng nhiều hơn ai hết. Quả vậy, mọi người đều lấy tiền dư bạc thừa của họ mà đem bỏ vào đó; còn bà này, thì đã túng thiếu, lại còn bỏ vào đó tất những gì bà có, tất cả những gì để nuôi thân”. Đó là lời Chúa.

https://i.ytimg.com/vi/K4O6v_dKMak/maxresdefault.jpg