Café To GoQuán ven đường

Thánh Lễ trực tuyến: Nhà Thờ Đức Bà – Chúa Nhật XIX Thường Niên | 08.08.2020

CHÚA NHẬT XIX THƯỜNG NIÊN NĂM A
cử hành lúc 17g30 thứ Bảy, ngày 08.08.2020
tại Vương cung Thánh đường Đức Bà Sài Gòn.

CHÚA NHẬT XIX THƯỜNG NIÊN NĂM A
do Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng chủ sự
cử hành lúc 7g00 sáng ngày 09.08.2020
tại Vương cung Thánh đường Đức Bà Sài Gòn.

19th Sunday in Ordinary Time
Mass in English at 9:30 AM on Sunday, Aug 9th, 2020,
at Notre Dame Cathedral of Saigon.
Presider: Rev. Joseph Dao Nguyen Vu

MESSE DU 19ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE – ANNÉE A
à 10h30, le 09 Août 2020
sera en direct de la Cathédrale Notre Dame de Saïgon
RDV. sur le youtube du Diocèse de Saïgon – Tổng Giáo phận Sài Gòn

Bài liên quan

Back to top button