Café đenQuán ven đường

Bánh mì sáng | 08.03.2022 | Thánh Gioan Thiên Chúa

https://i.pinimg.com/originals/48/6e/ca/486eca8627ecb0c5c2b680ca02eefdf7.jpg

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay:
(Martha đọc)

Minh họa: Sathish Paul sdb | Tiếng Việt: Franc Lee

Nghe hoặc Download Bài Đọc MP3 tại đây
(Có hát Thánh Vịnh Đáp Ca sau Bài Đọc)

Bài đọc:   Is 55,10-11
Lời Ta thực hiện ý muốn của Ta.

Lời Chúa trong sách ngôn sứ Isaia.
Đức Chúa phán thế này: “Cũng như mưa với tuyết sa xuống từ trời không trở về trời nếu chưa thấm xuống đất, chưa làm cho đất phì nhiêu và đâm chồi nẩy lộc, cho kẻ gieo có hạt giống, cho người đói có bánh ăn, thì lời Ta cũng vậy, một khi xuất phát từ miệng Ta, sẽ không trở về với Ta nếu chưa đạt kết quả, chưa thực hiện ý muốn của Ta, chưa chu toàn sứ mạng Ta giao phó.” Đó là lời Chúa.

Nghe hoặc Download Bài Tin Mừng MP3 tại đây 

Tin Mừng: Mt 6,7-15
Anh em hãy cầu nguyện như thế này.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Mátthêu.
Một hôm, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: “Khi cầu nguyện, anh em đừng lải nhải như dân ngoại; họ nghĩ rằng: cứ nói nhiều là được nhận lời. Đừng bắt chước họ, vì Cha anh em đã biết rõ anh em cần gì, trước khi anh em cầu xin. Vậy, anh em hãy cầu nguyện như thế này: “Lạy Cha chúng con là Đấng ngự trên trời, xin làm cho danh thánh Cha vinh hiển, triều đại Cha mau đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày; xin tha tội cho chúng con như chúng con cũng tha cho những người có lỗi với chúng con; xin đừng để chúng con sa chước cám dỗ,nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Thật vậy, nếu anh em tha lỗi cho người ta, thì Cha anh em trên trời cũng sẽ tha thứ cho anh em. Nhưng nếu anh em không tha thứ cho người ta, thì Cha anh em cũng sẽ không tha lỗi cho anh em.” Đó là lời Chúa.

https://images.ctfassets.net/korhebpva30x/2N9fJxPSY8A5OwQM0Cka1r/ae63613a3ca700455d0776b213652a3e/FR-Evangile-Illustre-2018-06-21_web.jpg?w=982&fm=webp&fit=fill&q=75
Vous donc, priez ainsi : Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour. Remets-nous nos dettes, comme nous-mêmes nous remettons leurs dettes à nos débiteurs. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du Mal. Car, si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, votre Père céleste vous pardonnera aussi. (Mt 6, 7-15)

Bài liên quan

Back to top button