Café đenQuán ven đường

Bánh mì sáng | 10.02.2021 | Thánh nữ Scholastica

Mời nghe các Bài đọc hôm nay:
(qua giọng đọc của Martha)

Minh họa: Sathish Paul sdb | Tiếng Việt: Franc Lee

Nghe hoặc Download Bài đọc MP3 tại đây.

Bài đọc: St 2, 4b-9.15-17
Đức Chúa là Thiên Chúa đem con người đặt vào vườn  Êđen.
Lời Chúa trong sách Sáng Thế.
Ngày Đức Chúa là Thiên Chúa làm ra đất và trời, chưa có bụi cây ngoài đồng nào trên mặt đất, chưa có đám cỏ ngoài đồng nào mọc lên, vì Đức Chúa là Thiên Chúa chưa cho mưa xuống đất và không có người để canh tác đất đai. Nhưng có một dòng nước từ đất trào lên và tưới khắp mặt đất. Đức Chúa là Thiên Chúa lấy bụi từ đất nặn ra con người, thổi sinh khí vào lỗ mũi, và con người trở nên một sinh vật. Rồi Đức Chúa là Thiên Chúa trồng một vườn cây ở Ê-đen, về phía đông, và đặt vào đó con người do chính mình nặn ra. Đức Chúa là Thiên Chúa khiến từ đất mọc lên đủ mọi thứ cây trông thì đẹp, ăn thì ngon, với cây trường sinh ở giữa vườn, và cây cho biết điều thiện điều ác. Đức Chúa là Thiên Chúa đem con người đặt vào vườn Ê-đen, để cày cấy và canh giữ đất đai. Đức Chúa là Thiên Chúa truyền lệnh cho con người rằng: “Hết mọi trái cây trong vườn, ngươi cứ ăn; nhưng trái của cây cho biết điều thiện điều ác, thì ngươi không được ăn, vì ngày nào ngươi ăn, chắc chắn ngươi sẽ phải chết.” Đó là lới Chúa. 

Nghe hoặc Download Bài Tin Mừng MP3 tại đây.

Tin Mừng   Mc 7,14-23
Chính cái từ con người xuất ra, là cái làm cho con người ra ô uế.

Car c’est du dedans, du cœur de l’homme, que sortent les pensées perverses: inconduites, vols, meurtres, adultères, cupidités, méchancetés, fraude, débauche, envie, diffamation, orgueil et démesure. Tout ce mal vient du dedans, et rend l’homme impur.» (Mc 7, 14-23)

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Máccô.
Khi ấy, Đức Giê-su lại gọi đám đông tới mà bảo: “Xin mọi người nghe tôi nói đây, và hiểu cho rõ: Không có cái gì từ bên ngoài vào trong con người lại có thể làm cho con người ra ô uế được; nhưng chính cái từ con người xuất ra, là cái làm cho con người ra ô uế. Ai có tai nghe thì nghe!”
Khi Đức Giê-su đã rời đám đông mà vào nhà, các môn đệ hỏi Người về dụ ngôn ấy. Người nói với các ông: “Cả anh em nữa, anh em cũng ngu tối như thế sao? Anh em không hiểu sao? Bất cứ cái gì từ bên ngoài vào trong con người, thì không thể làm cho con người ra ô uế, bởi vì nó không đi vào lòng, nhưng vào bụng người ta, rồi bị thải ra ngoài?” Như vậy là Người tuyên bố mọi thức ăn đều thanh sạch. Người nói: “Cái gì từ trong con người xuất ra, cái đó mới làm cho con người ra ô uế. Vì từ bên trong, từ lòng người, phát xuất những ý định xấu: tà dâm, trộm cắp, giết người, ngoại tình, tham lam, độc ác, xảo trá, trác táng, ganh tị, phỉ báng, kiêu ngạo, ngông cuồng. Tất cả những điều xấu xa đó, đều từ bên trong xuất ra, và làm cho con người ra ô uế.”

http://res.cgvdt.vn/ckfinder/images/Article/Hanh%20Cac%20Thanh/Thanh%20cua%20thang%2002/02-10%20Thanh%20Scholastica%202.jpg
Thánh nữ Scholastica

Thánh Scholastica

Thánh nữ Scholastica và Thánh Bênêđictô là hai người con song sinh của ông Anicius Eupropius và bà Claudia Abondantia Reguardati, chào đời vào năm 480 tại Nursia, Umbria, miền trung nước Ý ngày nay.

Không rõ hai vị song sinh này ai là anh, ai là chị. Có sách gọi hai ngài là “anh em”, cũng có sách gọi là “hai chị em”, nhưng đa số đã đặt thánh Scholastica là người em. Hai ngài đều là hai vị thánh nổi tiếng là yêu thương nhau, khi sống đã gắn bó với nhau và khi chết cũng được chôn chung một nấm mồ với nhau. Chúng ta chỉ biết được chút ít về đời sống của thánh nữ là do cuốn Dialogue, tập hai, của Thánh Grêgôriô Cả, ghi lại đời sống thánh Bênêđictô và các phép lạ của ngài, trong đó có nhắc một chút về người em (chị) gái.

Thánh Scholastica là một cô bé thông minh và rất giàu tình bạn. Thánh nữ hứa dâng mình cho Chúa Giêsu ngay từ lúc còn rất nhỏ. Sau khi song thân qua đời, Scholastica sống cuộc đời tận hiến cho Thiên Chúa và cùng với nhiều thiếu nữ trong vùng đã thành lập tu viện Palumbariola, ở cách xa tu viện của thánh Bênêđictô khoảng 5 dặm tại Monte Cassino, và đặt tu viện dưới sự hướng dẫn của thánh Bênêđictô.

Thánh Bênêđictô và thánh Scholastica có thói quen mỗi năm đến thăm nhau một lần tại một nơi ở giữa hai tu viện. Ở đó hai vị cùng nhau cầu nguyện và trao đổi các vấn đề thiêng liêng. Thánh Grêgôriô Cả kể rằng có lần hai vị đã trò chuyện về đời sống thiêng liêng, kéo dài từ chiều hôm trước đến sáng hôm sau. Trong cuộc trò chuyện đó, theo thành Grêgôriô Cả, lòng yêu mến Chúa của thánh Scholastica đã làm cho thánh Bênêđictô phải phục tùng. Đây cũng là cuộc trò chuyện cuối cùng trong đời của thánh Scholastica.

Ba ngày sau, khi đang cầu nguyện trong phòng tu nhỏ, thánh Bênêđictô có thị kiến là linh hồn thánh nữ Scholastica như hình chim bồ câu trắng bay bổng lên trời. Thánh Bênêđictô liền sai các đan sĩ đến tu viện thì biết thánh nữ đã qua đời vào ngày 10.2.547. Ngài được an táng vào huyệt mộ dành sẵn cho thánh Bênêđictô.

“Theo Báo Công giáo và Dân tộc, website: cgvdt.vn”

Bài liên quan

Back to top button