Vài hình ảnh kỷ niệm với Đức TGM Phaolô Bùi Văn Đọc

Zắc Dũng

Vài hình ảnh kỷ niệm Đức Tổng Giám Mục Phaolô Bùi Văn Đọc với các Linh mục, nam nữ Tu sĩ và anh em Cựu chủng sinh Gioan XXIII khi ngài làm Giám mục giáo phận Mỹ Tho trong thời gian 1999 – 2013.

Zắc Dũng