Café đenQuán ven đường

Bánh mì sáng | 16.10.2021 | Thánh Hedviges, Thánh Margarita Alacoque

Các Bài đọc hôm nay:
(qua giọng đọc của Martha)

Minh họa: Sathish Paul sdb | Tiếng Việt: Franc Lee

Nghe hoặc Download Bài Đọc MP3 tại đây.  

Bài đọc:  Rm 4, 13.16-18
Mặc dầu không còn gì để trông cậy, ông vẫn trông cậy và vững tin.

Mặc dầu không còn gì để trông cậy, ông vẫn trông cậy và vững tin, do đó ông đã trở thành tổ phụ nhiều dân tộc, như lời Thiên Chúa phán: Dòng dõi ngươi sẽ đông đảo như thế.

Bài trích thư của thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Rôma.
Thưa anh em, không phải chiếu theo Lề Luật, mà Thiên Chúa đã hứa cho ông Áp-ra-ham và dòng dõi ông được thế gian làm gia nghiệp; nhưng ông được lời hứa đó, vì đã trở nên công chính nhờ lòng tin. Bởi vậy, vì tin mà người ta được thừa hưởng lời Thiên Chúa hứa; như thế lời hứa là ân huệ Thiên Chúa ban không, và có giá trị cho toàn thể dòng dõi ông Áp-ra-ham, nghĩa là không phải chỉ cho những ai giữ Lề Luật, mà còn cho những ai có lòng tin như ông. Ông là tổ phụ chúng ta hết thảy, như có lời chép: Ta đã đặt ngươi làm tổ phụ nhiều dân tộc. Ông là tổ phụ chúng ta trước mặt Thiên Chúa, Đấng ông tin tưởng, Đấng làm cho kẻ chết được sống và khiến những gì không có hoá có. Mặc dầu không còn gì để trông cậy, ông vẫn trông cậy và vững tin, do đó ông đã trở thành tổ phụ nhiều dân tộc, như lời Thiên Chúa phán: Dòng dõi ngươi sẽ đông đảo như thế. Đó là lời Chúa.

Nghe hoặc Download Bài Tin Mừng MP3 tại đây.  

Tin Mừng: Lc 12, 8-12
Ngay trong giờ đó, Thánh Thần sẽ dạy cho anh em biết những điều phải nói.

Anh em đừng lo phải bào chữa làm sao, hoặc phải nói gì, vì ngay trong giờ đó, Thánh Thần sẽ dạy cho anh em biết những điều phải nói.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca.
Khi ấy, Chúa Giê-su nói với các môn đệ rằng “Thầy nói cho anh em biết: phàm ai tuyên bố nhận Thầy trước mặt thiên hạ, thì Con Người cũng sẽ tuyên bố nhận người ấy trước mặt các thiên thần của Thiên Chúa. Còn ai chối Thầy trước mặt thiên hạ, thì sẽ bị chối trước mặt các thiên thần của Thiên Chúa. “Bất cứ ai nói phạm đến Con Người, thì còn được tha; nhưng ai nói phạm đến Thánh Thần, thì sẽ chẳng được tha. “Khi người ta đưa anh em ra trước hội đường, trước mặt những người lãnh đạo và những người cầm quyền, thì anh em đừng lo phải bào chữa làm sao, hoặc phải nói gì, vì ngay trong giờ đó, Thánh Thần sẽ dạy cho anh em biết những điều phải nói.” Đó là lời Chúa.

https://images.ctfassets.net/korhebpva30x/7BItrOAZnweATY1L9nGDAk/6cfdabd51aab0d0264f6344c65d06dc3/FR-Evangile-Illustre-2015-10-17.jpg?w=982&fm=webp&fit=fill&q=75
Ne vous inquiétez pas de la façon dont vous vous défendrez ni de ce que vous direz. Car l’Esprit Saint vous enseignera à cette heure-là ce qu’il faudra dire. (Lc 12, 8-12)
https://www.danchuaucchau.org/wp-content/uploads/2018/10/MARGARITA-MARIA-ALACOQUE.jpg
Thánh nữ Margarita Alacoque

https://i.pinimg.com/736x/8f/de/db/8fdedbcc717796fa6e7184f1b0c4f24f.jpg

Bài liên quan

Back to top button