Café To GoQuán ven đường

Thánh Lễ Trực Tuyến: Nhà Thờ Đức Bà Sài Gòn – Lễ Chúa Hiển Dung, 5g30 sáng, 06.08.2020

Thánh Lễ trực tuyến: LỄ CHÚA HIỂN DUNG
cử hành lúc 5g30 sáng thứ Năm ngày 06-08-2020
tại Vương Cung Thánh Đường Đức Bà Sài Gòn.

Bài liên quan

Back to top button