Café đenQuán ven đường

Bánh mì sáng | 22.02.2024 | Lập Tông Tòa Thánh Phêrô

Mùa Chay năm B

Trong Kitô giáo, danh xưng Tông Tòa được dùng cho bất kỳ tòa Giám mục nào được sáng lập bởi một hoặc nhiều tông đồ của Chúa Giêsu. Người đứng đầu các tòa này được gọi là thượng phụ. Thượng phụ là người đứng đầu của các tín hữu thuộc nghi lễ ở mọi nơi trên thế giới. Ông có thẩm quyền cao cấp nhất trong giáo hội của mình. Đối với Giáo hội Công giáo Rôma, thượng phụ nghi lễ Latinh (Rôma) là Giáo hoàng và ông có thẩm quyền tối cao trên Giáo hội này.

5 tông tòa lớn và quan trọng là:

Cách đặc biệt, ngày nay người ta dùng danh xưng tông tòa để chỉ về Tòa Thánh Vatican, khi nhìn nhận vai trò của vị Giám mục Rôma, kế vị thánh Phêrô.

https://vi.wikipedia.org/wiki/Tông_tòa

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay:
(Martha đọc)

Nghe hoặc Download Bài đọc 1 MP3 Tại đây

Bài đọc:   1 Pr 5,1-4
Tôi thuộc hàng kỳ mục, lại là chứng nhân những đau khổ của Đức Kitô.

Lời Chúa trong thư thứ nhất của thánh Phêrô tông đồ.
Anh em thân mến, cùng các bậc kỳ mục trong anh em, tôi xin có mấy lời khuyên nhủ, vì tôi cũng thuộc hàng kỳ mục, lại là chứng nhân những đau khổ của Đức Ki-tô và được dự phần vinh quang sắp tỏ hiện trong tương lai. Anh em hãy chăn dắt đoàn chiên mà Thiên Chúa đã giao phó cho anh em: lo lắng cho họ không phải vì miễn cưỡng, nhưng hoàn toàn tự nguyện như Thiên Chúa muốn, không phải vì ham hố lợi lộc thấp hèn, nhưng vì lòng nhiệt thành tận tuỵ. Đừng lấy quyền mà thống trị những người Thiên Chúa đã giao phó cho anh em, nhưng hãy nêu gương sáng cho đoàn chiên. Như thế, khi Vị Mục Tử tối cao xuất hiện, anh em sẽ được lãnh triều thiên vinh hiển không bao giờ hư nát. Đó là lời Chúa.

Nghe hoặc Download Bài Tin Mừng MP3 Tại đây

Tin Mừng   Mt 16,13-19
Anh là Phêrô, Thầy sẽ trao cho anh chìa khóa Nước Trời.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Mátthêu.
Một hôm, khi Đức Giê-su đến vùng kế cận thành Xê-da-rê Phi-líp-phê, Người hỏi các môn đệ rằng: “Người ta nói Con Người là ai?” Các ông thưa: “Kẻ thì nói là ông Gio-an Tẩy Giả, kẻ thì bảo là ông Ê-li-a, có người lại cho là ông Giê-rê-mi-a hay một trong các vị ngôn sứ.” Đức Giê-su lại hỏi: “Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai?” Ông Si-mon Phê-rô thưa: “Thầy là Đấng Ki-tô, Con Thiên Chúa hằng sống.” Đức Giê-su nói với ông: “Này anh Si-mon con ông Giô-na, anh thật là người có phúc, vì không phải phàm nhân mặc khải cho anh điều ấy, nhưng là Cha của Thầy, Đấng ngự trên trời. Còn Thầy, Thầy bảo cho anh biết: anh là Phê-rô, nghĩa là Tảng Đá, trên tảng đá này, Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy, và quyền lực tử thần sẽ không thắng nổi. Thầy sẽ trao cho anh chìa khoá Nước Trời: dưới đất, anh cầm buộc điều gì, trên trời cũng sẽ cầm buộc như vậy; dưới đất, anh tháo cởi điều gì, trên trời cũng sẽ tháo cởi như vậy.” Đó là lời Chúa.

Et moi, je te le déclare: “Tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon Église ; et la puissance de la Mort ne l’emportera pas sur elle. Je te donnerai les clés du royaume des Cieux: Tout ce que tu auras lié sur la terre sera lié dans les cieux, et tout ce que tu auras délié sur la terre sera délié dans les cieux.” (Mt 16,13-19)

 

Bài liên quan

Back to top button