Café đenQuán ven đường

Bánh mì sáng | 22.10.2021 | Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II

https://media-cldnry.s-nbcnews.com/image/upload/t_fit-760w,f_auto,q_auto:best/newscms/2014_05/141516/140127-cms-jpii-630a.jpg
Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II

Các Bài đọc hôm nay:
(qua giọng đọc của Martha)

Minh họa: Sathish Paul sdb | Tiếng Việt: Franc Lee

Nghe hoặc Download Bài Đọc MP3 tại đây.  

Bài đọc 1 Rm 7,18-25a

Nghe hoặc Download Bài Tin Mừng MP3 tại đây.

Tin Mừng  Lc 12,54-59

Bài liên quan

Back to top button