Café đenQuán ven đường

Bánh mì sáng | 24.08.2023 | Thánh Barthôlômêô, Tông đồ

Batôlômêô (Bartholomew) là một trong số mười hai Thánh Tông đồ của Chúa Giêsu. Thánh Batôlômêô sinh tại Cana. Theo Kinh Thánh thì ông được nhận dạng là Natanael đã được Philipphê dẫn tới gặp Chúa Giêsu và được Chúa bảo rằng “Đây là người Israel chân chính không có gì xảo trá”.

Sau ngày Chúa Thánh Thần Hiện Xuống, ông được sai đi để rao giảng Lycôni, Ấn Độ và Armenia. Nhận được các ân sủng đặc biệt của Thiên Chúa, ông có tài ăn nói thuyết phục, lòng đạo đức và đã làm nhiều phép lạ. Vì thế nhiều người ngoại đã nhận ra Thiên Chúa. Ông cũng đã trừ quỷ cho nhiều người, đặc biệt là công chúa của vua Polêmon và giúp cả gia đình nhà vua theo đạo.

Các quan chức triều đình không thích và âm mưu làm hại ông bằng những vu cáo với vua Attiges để ra lệnh hành hạ ông và cho xử trảm vào năm 52 Công nguyên.

(https://vi.wikipedia.org/wiki/Batôlômêô_Tông_đồ)

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay:
(Martha đọc)

Nghe hoặc Download Bài đọc MP3 Tại đây

Bài đọc:  Kh 21,9b-14
Trên mười hai nền móng, có tên mười hai Tông Đồ của Con Chiên.

Lời Chúa trong sách Khải Huyền của thánh Gioan tông đồ.
Tôi là Gio-an, bấy giờ, một thiên thần đến bảo tôi: “Lại đây, tôi sẽ chỉ cho ông thấy Tân Nương, Hiền Thê của Con Chiên.” Rồi đang khi tôi xuất thần, thì người đem tôi lên một ngọn núi cao hùng vĩ, và chỉ cho tôi thấy Thành Thánh, là Giê-ru-sa-lem, từ trời, từ nơi Thiên Chúa mà xuống, chói lọi vinh quang Thiên Chúa. Thành rực sáng tựa đá quý tuyệt vời, như ngọc thạch trong suốt tựa pha lê. Thành có tường rộng và cao, với mười hai cửa do mười hai thiên thần canh giữ, và trên các cửa có ghi tên mười hai chi tộc con cái Ít-ra-en. Phía đông có ba cửa, phía bắc ba cửa, phía nam ba cửa và phía tây ba cửa. Tường thành xây trên mười hai nền móng, trên đó có tên mười hai tông đồ của Con Chiên. Đó là lời Chúa.

Nghe hoặc Download Bài Tin Mừng MP3 Tại đây

Tin Mừng   Ga 1,45-51
Đây đích thật là người Ítraen, lòng dạ không có gì gian dối.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Gioan.
Một hôm, ông Phi-líp-phê gặp ông Na-tha-na-en và nói: “Đấng mà sách Luật Mô-sê và các ngôn sứ nói tới, chúng tôi đã gặp: đó là ông Giê-su, con ông Giu-se, người Na-da-rét.” Ông Na-tha-na-en liền bảo: “Từ Na-da-rét, làm sao có cái gì hay được?” Ông Phi-líp-phê trả lời: “Cứ đến mà xem!” Đức Giê-su thấy ông Na-tha-na-en tiến về phía mình, liền nói về ông rằng: “Đây đích thật là một người Ít-ra-en, lòng dạ không có gì gian dối.” Ông Na-tha-na-en hỏi Người: “Làm sao Ngài lại biết tôi?” Đức Giê-su trả lời: “Trước khi Phi-líp-phê gọi anh, lúc anh đang ở dưới cây vả, tôi đã thấy anh rồi.” Ông Na-tha-na-en nói: “Thưa Thầy, chính Thầy là Con Thiên Chúa, chính Thầy là Vua Ít-ra-en!” Đức Giê-su đáp: “Vì tôi nói với anh là tôi đã thấy anh ở dưới cây vả, nên anh tin! Anh sẽ còn được thấy những điều lớn lao hơn thế nữa.” Người lại nói: “Thật, tôi bảo thật các anh, các anh sẽ thấy trời rộng mở, và các thiên thần của Thiên Chúa lên lên xuống xuống trên Con Người.” Đó là lời Chúa.

Nathanaël lui dit: «Rabbi, c’est toi le Fils de Dieu! C’est toi le roi d’Israël!» Jésus reprend: «Je te dis que je t’ai vu sous le figuier, et c’est pour cela que tu crois! Tu verras des choses plus grandes encore.» Et il ajoute: «Amen, amen, je vous le dis: Vous verrez le ciel ouvert, et les anges de Dieu monter et descendre au-dessus du Fils de l’homme.» (Jn 1,45-51)

Bài liên quan

Back to top button