Café đenQuán ven đường

Bánh mì sáng | 26.09.2020 | Thánh Cosma và thánh Đamianô

Minh họa: Sathish Paul sdb | Tiếng Việt: Franc Lee

Mời đọc bài Tin Mừng hôm nay:

Tin Mừng Lc 9: 43b-45

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca.

Khi ấy, đang lúc mọi người còn bỡ ngỡ về tất cả các việc Đức Giêsu làm, thì Người nói với các môn đệ rằng: “Phần anh em, hãy lắng tai nghe cho kỹ những lời sau đây: Con Người sắp bị nộp vào tay người đời.” Nhưng các ông không hiểu lời đó, vì đối với các ông, lời đó còn bí ẩn, đến nỗi các ông không nhận ra ý nghĩa. Nhưng các ông sợ không dám hỏi lại Người về lời ấy.

https://www.catholicnewsagency.com/images/saints/Cosmas_26September.jpg
Thánh Cosma và thánh Đamianô, tử đạo

Bài liên quan

Back to top button