Café To GoQuán ven đường

Chúc Mừng Lễ Thành Hôn Trùng Dương và Thanh Tuyền

Trưa nay, 11.10.2020, nhóm anh em Cựu Philipphê Minh tại Sài Gòn đã đến dự tiệc chung vui với gia đình Anh Chị Út Luôn. Một số anh em bận việc đột xuất nên vắng mặt trong ngày Song Hỷ của gia đình Anh Chị Út. Cùng đến chung vui tiệc cưới có sự hiện diện của Cha Hơn, Cha Chính và các anh em: Anh Tám Minh, Mic Đạt, Trượng, Tùng, Dũng, Trực, Danh… Chú rễ Trùng Dương (con Anh Chị Út) sánh duyên cùng cô dâu Thanh Tuyền. Anh em xin chia vui cùng gia đình Anh Chị Út và mến chúc Cô Dâu Chú Rễ Trăm Năm Hạnh Phúc.

Trượng, Danh, Dũng và Trực

Cha Chính, anh Út, Cha Hơn, Chị Út

Cha Hơn, chú rễ, cô dâu và anh Tám Minh

Cha Hơn, anh Tám Minh và Tùng

Mic Đạt (Bỏ đỡ đầu của Trùng Dương) – Trùng Dương – Thanh Tuyền và Chị Út Luôn

Bài liên quan

Back to top button