Café đenQuán ven đường

Bánh mì sáng | 27.08.2022 | Thánh nữ Mônica

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay:
(Martha đọc)
Minh họa: Sathish Paul sdb | Tiếng Việt: Franc Lee
Nghe hoặc Download Bài đọc MP3 tại đây
Bài đọc 1 Cr 1,26-31
Tin Mừng Mt 25,14-30

Bài liên quan

Back to top button