Café đenQuán ven đường

Bánh mì sáng | 29.12.2023 | Thánh Tôma Becket

Giám mục tử đạo

Thánh Tôma Becket | 29.12

Tôma Becket (/ˈbɛkɪt/; còn được gọi là Thánh Tôma thành CanterburyTôma thành London, và sau này là Tôma à Becket; 21 tháng 12 khoảng năm 1119 (hoặc 1120) – 29 tháng 12 năm 1170) là Tổng giám mục Canterbury từ năm 1162 cho đến khi qua đời năm 1170. Ông được tôn kính như một vị thánh tử vì đạo trong cả Giáo hội Công giáo và Cộng đồng Anh giáo. Ông xung đột với Henry II của Anh về quyền lợi và đặc quyền của Giáo hội và đã bị ám sát bởi những người theo nhà vua trong Nhà thờ chính tòa Canterbury. Chẳng bao lâu sau khi ông qua đời, ông được phong thánh bởi Giáo hoàng Alexander III.

Becket sinh ra ở Cheapside, London. Lúc còn nhỏ ông là người thông minh. Ông cũng rất thích chơi thể thao, chẳng hạn như săn bắn. Ở tuổi 16, ông đến Paris để nghiên cứu. Trong năm 1143, Becket gia nhập gia đình của Theobald, làm người bán hàng. Ông trở thành Tổng giám mục Canterbury trong 1162. Ông là một người bạn thân của vua Henry II, nhưng họ tranh cãi về các quyền mà Giáo hội có thể có. Ông đã bị 4 người của vua giết chết vào ngày 29 tháng 12 năm 1170. Tuy nhiên, bằng chứng cho thấy rằng nhà vua không hề biết gì về vụ giết người này.

Becket được tuyên thánh vào năm 1173. Rương thánh tích tôn kính ông tại Nguyện đường Ba Ngôi trong Nhà thờ chính tòa Canterbury đã bị phá hủy vào năm 1538 theo các sắc lệnh giải thể tu viện của vua Henry VIII.

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay:
(Martha đọc)

Nghe hoặc Download Bài đọc MP3 Tại đây

Bài đọc:  1 Ga 2,3-11
Ai yêu thương anh em mình thì ở lại trong ánh sáng.

Lời Chúa trong thư thứ nhất của thánh Gioan tông đồ.
Anh em thân mến, phàm ai đặt hy vọng như thế vào Đức Ki-tô thì làm cho mình nên thanh sạch như Người là Đấng thanh sạch. Phàm ai phạm tội thì cũng chống lại luật Thiên Chúa, vì tội lỗi chống lại luật Thiên Chúa. Thế mà anh em biết: Đức Giê-su đã xuất hiện để xoá bỏ tội lỗi, và nơi Người không có tội lỗi. Phàm ai ở lại trong Người thì không phạm tội. Còn ai phạm tội thì đã không thấy Người và cũng chẳng biết Người. Hỡi anh em là những người con bé nhỏ, đừng để ai làm cho anh em đi lạc đường. Ai sống công chính, thì là người công chính, như Đức Giê-su là Đấng Công Chính. Ai phạm tội, thì là người của ma quỷ, vì ma quỷ phạm tội từ lúc khởi đầu. Sở dĩ Con Thiên Chúa xuất hiện, là để phá huỷ công việc của ma quỷ. Phàm ai đã được Thiên Chúa sinh ra thì không phạm tội, vì mầm sống của Thiên Chúa ở lại trong người ấy, và người ấy không thể phạm tội, vì đã được Thiên Chúa sinh ra. Căn cứ vào điều này mà người ta phân biệt con cái Thiên Chúa với con cái ma quỷ: phàm ai không sống công chính thì không thuộc về Thiên Chúa; ai không yêu thương anh em mình, thì cũng vậy. Quả thế, đây là lời loan báo anh em đã nghe từ lúc khởi đầu: chúng ta hãy yêu thương nhau. Đó là lời Chúa.

Tin Mừng:  Lc 2,22-35
Ánh sáng soi đường cho dân ngoại.

Syméon reçut l’enfant dans ses bras, et il bénit Dieu en disant: «Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s’en aller en paix, selon ta parole. Car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples: Lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à ton peuple Israël.» Le père et la mère de l’enfant s’étonnaient de ce qui était dit de lui. (Lc 2,22-35)

Bài liên quan

Back to top button