Café đenQuán ven đường

Bánh mì sáng | 30.06.2020 | Các thánh tử đạo tiên khởi của giáo đoàn Rôma

Minh họa: Sathish Paul sdb | Tiếng Việt: Franc Lee

Mời nghe bài Tin Mừng hôm nay:
(Bạch Thảo đọc) 

Nghe và Download bài Tin Mừng MP3 tại đây.

Tin Mừng: Mt 8,23-27
Đức Giêsu trỗi dậy, ngăm đe gió và biển: Biển liền lặng như tờ.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Mátthêu.
Khi ấy, Đức Giê-su xuống thuyền, các môn đệ đi theo Người, và kìa biển động mạnh khiến sóng ập vào thuyền. Nhưng Người vẫn ngủ. Các ông lại gần đánh thức Người và nói: “Thưa Ngài, xin cứu chúng con, chúng con chết mất!” Đức Giê-su nói: “Sao nhát thế, hỡi những người kém lòng tin!” Rồi Người chỗi dậy, ngăm đe gió và biển: biển liền lặng như tờ. Các ông ngạc nhiên và nói: “Người này là người thế nào mà cả đến gió và biển cũng tuân lệnh?” Đó là lời Chúa.

Các thánh tử đạo tiên khởi của giáo đoàn Rôma.

Bài liên quan

Back to top button