Café đenQuán ven đường

Bánh mì sáng | 30.09.2021 | Thánh Giêrônimô, Lm. Ts.HT

https://wp.en.aleteia.org/wp-content/uploads/sites/2/2019/09/web3-saint-jerome-in-his-study-vulgate-wikipedia.jpg?w=640&crop=1
Thánh GIêrônimô, Linh mục, Tiến sĩ Hội Thánh
Các Bài đọc hôm nay:
(qua giọng đọc của Martha)
Minh họa: Sathish Paul sdb | Tiếng Việt: Franc Lee

Nghe hoặc Download Bài Đọc MP3 tại đây.  

Bài đọc 1: Nkm 8,1-4a.5-6.7b-12
Tin Mừng: Lc 10,1-12

Bài liên quan

Back to top button