Café đenQuán ven đường

Bánh mì sáng | 30.09.2022 | Thánh Giêrônimô

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay:
(Martha đọc)

Minh họa: Sathish Paul sdb | Tiếng Việt: Franc Lee

Nghe hoặc Download Bài đọc MP3 tại đây

Bài đọc  G 38,1.12-21; 40,3-5

Bài trích sách Gióp.
Bấy giờ, giữa cơn bão táp, Đức Chúa lên tiếng trả lời ông Gióp như sau:
“Trong cả đời ngươi, đã có lần nào
ngươi từng ra lệnh cho buổi sáng,
chỉ định vị trí cho hừng đông,
để hừng đông nắm chắc mười phương đất,
giũ cho sạch hết bọn gian tà?
Bấy giờ, đất thay màu đổi sắc
tựa màu đất sét dùng làm ấn niêm phong,
và muôn loài xuất hiện tựa tấm áo lộng lẫy huy hoàng.
Nhưng ác nhân thấy mình mất đi ánh sáng,
cánh tay từng tung hoành, nay bị bẻ gãy.
Có bao giờ ngươi đã đến tận nguồn biển cả
và lang thang ở đáy vực sâu?
Có ai từng mở cho ngươi lối vào âm phủ
và ngươi thấy được cửa dẫn tới âm ty?
Có khi nào ngươi hiểu mặt đất rộng chừng nào?
Nếu ngươi biết hết mọi điều đó thì cứ nói đi!
Con đường nào dẫn đến nơi ở của ánh sáng,
đâu là nơi bóng tối cư ngụ,
để ngươi đưa nó đến miền nó ở,
và nhận ra đường về nhà nó?
Điều này, hẳn ngươi biết rõ,
vì khi ấy, ngươi đã chào đời,
và đời ngươi đã qua bao năm tháng!”
Ông Gióp thưa lại Đức Chúa:
“Vâng, con đây tầm thường bé nhỏ,
biết nói chi để trả lời Ngài?
Con sẽ đưa tay lên che miệng.
Đã nói một lần rồi, con không lặp lại nữa,
có nói lần thứ hai, cũng chẳng thêm được gì!”

Nghe hoặc Download Bài Tin Mừng MP3 tại đây

Tin Mừng Lc 10,13-16

Bài liên quan

Back to top button