Café đenQuán ven đường

Bánh mì sáng | Thánh Giáo Hoàng Piô X | 21.08.2020

Bài Tin Mừng hôm nay:

Minh họa: Sathish Paul sdb | Tiếng Việt: Franc Lee

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Mátthêu.

«Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, et ton prochain comme toi-même» (Mt 22, 34-40)

Khi ấy, nghe tin Đức Giê-su đã làm cho nhóm Xa-đốc phải câm miệng, thì những người Pha-ri-sêu họp nhau lại. Rồi một người thông luật trong nhóm hỏi Đức Giê-su để thử Người rằng: “Thưa Thầy, trong sách Luật Mô-sê, điều răn nào là điều răn trọng nhất?” Đức Giê-su đáp: “Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn ngươi. Đó là điều răn trọng nhất và điều răn thứ nhất. Còn điều răn thứ hai, cũng giống điều răn ấy, là: Ngươi phải yêu người thân cận như chính mình. Tất cả Luật Mô-sê và các sách ngôn sứ đều tuỳ thuộc vào hai điều răn ấy.”

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/11/Portrait_of_Pope_St._Pius_X_%28Colored%29.jpg
Thánh Giáo Hoàng Piô X

Bài liên quan

Check Also
Close
Back to top button