Café To GoQuán ven đường

Báo cáo quỹ Ccs P. Minh Vĩnh Long

Ban Đại Diện CCS P. Minh Vĩnh Long
BÁO CÁO QUỸ

I. Tồn quỹ sau kỳ họp thứ XXV 14.07.2023:
19.237.000 đ + 20 USD

II. Tồn quỹ sau ngày báo cáo 17.02.2024:
8.037.000đ + 20 USD

III. Chi từ ngày 17.02.2024:
18.04.2024: Mừng Khánh thành TTMVVL: 1.000.000đ
01.05.2024: Thuê xe đi họp mặt Ex Luro SG: 1.800.000đ
09.05.2024: Điếu tang cha của Cha Pet. Vũ – Giám đốc TCV VL: 500.000đ
09.06.2024: Hỗ trợ anh Tâm Lê: 2.000.000đ

IV. TỔNG CHI: 5.300.000đ

V. Tồn trước kỳ họp lần XXVI:

2.737.000đ + 20 USD =
(2.737.000đ + 500.000đ) =

3.237.000đ

Vĩnh Long ngày 14.06.2024
TB ĐD CCSVL

Dom. Lâm Hữu Tài

Bài liên quan

Check Also
Close
Back to top button