Bánh mì sáng | 23.11.2020 | Thánh Clêmentê I, Thánh Côlumbanô

Mời nghe các Bài đọc hôm nay:
(qua giọng đọc của Martha)

Minh họa: Sathish Paul sdb | Tiếng Việt: Franc Lee

Nghe hoặc Download Bài đọc MP3 tại đây.

Bài đọc:  Kh 14, 1-3. 4b-5
Danh của Con Chiên và của Cha Con Chiên ghi trên trán họ.
Lời Chúa trong sách Khải huyền của thánh Gioan tông đồ.  
Tôi là Gio-an, tôi thấy: kìa Con Chiên đứng trên núi Xi-on; cùng với Con Chiên, có một trăm bốn mươi bốn ngàn người, mang danh của Con Chiên và của Cha Con Chiên ghi trên trán. Và tôi nghe thấy tiếng từ trời như tiếng nước lũ, như tiếng sấm lớn. Tiếng tôi nghe thấy tựa hồ tiếng những nhạc sĩ vừa gảy đàn vừa hát. Họ hát một bài ca mới trước ngai Thiên Chúa, trước bốn Con Vật và các vị Kỳ Mục. Không ai có thể học được bài ca này, ngoài một trăm bốn mươi bốn ngàn người ấy, là những người đã được chuộc về từ mặt đất. Họ đã được chuộc về từ giữa loài người, làm của đầu mùa dâng lên Thiên Chúa và Con Chiên. Chẳng ai thấy miệng họ nói dối: không ai chê trách họ được. Đó là lời Chúa.

Nghe hoặc Download Bài Tin Mừng MP3 tại đây.

Tin Mừng: Lc 21,1-4
Đức Giê-su thấy một bà goá túng thiếu bỏ vào thùng tiền hai đồng tiền kẽm.

Cette pauvre veuve a mis plus que tous les autres. (Lc 21, 1-4)

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca.
Khi ấy, Đức Giê-su ngước mắt lên nhìn, Người thấy những người giàu đang bỏ tiền dâng cúng của họ vào thùng tiền. Người cũng thấy một bà góa túng thiếu kia bỏ vào đó hai đồng tiền kẽm. Người liền nói: “Thầy bảo thật anh em: bà góa nghèo này đã bỏ vào nhiều hơn ai hết. Quả vậy, tất cả những người kia đều rút từ tiền dư bạc thừa của họ, mà bỏ vào dâng cúng; còn bà này, thì rút từ cái túng thiếu của mình, mà bỏ vào đó tất cả những gì bà có để sống”. Đó là lời Chúa.

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d5/Clemens_Romanus.jpg
Thánh Clêmentê I, Giáo hoàng, tử đạo
https://lh3.googleusercontent.com/proxy/kJI3eTl1VFUSFUoO33jJwO1xDnf2xPFxuRXG6y4PKFXInb_PC1J9S8qmlSagQH9gZjmedZF0wKxH6xzDPG18ks28uY3izDo4Pv8zYGmCvxGn9ejQlIaU1X7Ld_3B28TkujQU
Thánh Côlumbanô, Viện phụ