CCS. Gioan XXIII kính viếng Cha Tôma Phạm Ngọc Dương

Zắc Dũng

Vào lúc 10 giờ ngày 15 tháng 2 năm 2021, anh em Ccs. Gioan XXIII là những học trò của Cha Tôma trước năm 1975. Trong nhóm anh em đến kính viếng, có Cha Lêô Trần Văn Thanh là nghĩa tử của Cha Tôma.

Mặc dù đã có thông báo rộng rãi trên các phương tiện truyền thông, nhưng do dịch bệnh Covid đang diễn biến phức tạp, mỗi ngày có hàng chục ca mới bị lây nhiễm, nên các anh em nơi xa như Long An và Sài Gòn ở nhà hiệp thông lời cầu nguyện với các anh em đang hiện diện trước linh cữu cha Tôma.

Zắc Dũng