Café To GoQuán ven đường

Ccs P. Minh tại Sài Gòn mừng Tân Niên

Mic Đạt

Sáng Thứ Bảy 24.02.2018, nhằm ngày mùng 9 Tết Mậu Tuất, một số anh em Ccs P. Minh tại Sài Gòn đã họp mặt mừng Tân Niên tại nhà xứ Giáo Xứ Cầu Kho. Buổi họp mặt nầy có mặt Cha Phêrô Lê Văn Chính, Cha sở Gx Cầu Kho và Cha Antôn Lương Thủ Hơn (Linh Hướng Ccs P. Minh tại Sài Gòn). Một vài anh em lâu gặp cũng đã tới tham dự họp mặt mừng Tân Niên.

Giáo xứ Cầu Kho

Nhà xứ

Chúc Mừng Năm Mới

Chờ đón Cha Linh Hướng Antôn Lương Thủ Hơn

Hùng Thủ Đức phụ chạy bàn

Những khuôn mặt không xa lạ gì với anh em CCS P. Minh Vĩnh Long:
Từ trái qua: Tùng Cầu Kho, Mic Đạt, Sơn CoBa, anh Lễ, Trực, Phần,
anh Út Luôn, Vinh (Mới), Cha Chính, Minh Sắt, Hồng râu, Cha Hơn, Cảnh, Minh Tân, Hùng Thủ Đức, anh Kiệt và Võ Công Nam.

Anh Út đại diện chúc xuân Quí Cha và các anh em.
Sau đó là phần tổng kết quỹ AHTM
tính đến sáng hôm nay.
Từ trái qua: Anh Lễ, anh Kiệt, Trực, anh Út Luôn, Minh Tân

Cha Chính, Cha Hơn, Cảnh và anh Lễ

(Bên trái ảnh) Anh Kiệt – Võ Công Nam (bên phải ảnh)

Nghe anh Út tổng kết năm qua.
Từ trái qua: Hùng, Minh, Trực và Minh Tân

Phần, Tùng Cầu Kho, Hồng râu và Hùng Thủ Đức

Cha Antôn Hơn huấn đức đầu năm

Hồng râu – Dũng lớp 70 P. Minh và Hùng Thủ Đức

Samuel Vinh (lớp 80 P. Minh), Phần, Nam và Hồng. Tùng (ngồi)

Từ trái qua: Hàng đầu: Nam – Minh – Sơn
Hàng sau:  Hùng – Dũng “thiên lôi”

Anh Út góp quỹ AHPM năm 2018

Minh Sắt, anh Lễ, Cha Hơn, Phần Cha Chính, Hùng và Tùng

Anh Lễ, Phần, Vinh, Minh, Cha Chính và Tùng Cầu Kho.

Trích đoạn video clip từ buổi họp mặt:

Mic Đạt

Bài liên quan

Back to top button