Café To GoQuán ven đường

Chúc mừng Cha Phêrô Trần Thế Tuyên đậu tiến sĩ Giáo Luật với hạng xuất sắc

Quán Ven Đường kính gởi bạn bè thân hữu gần xa.
Xin mời chung vui và cảm tạ Chúa với Cha Phêrô Trần Thế Tuyên.
(lớp 1972, Xuân Bích Vĩnh Long)
Lúc 2 giờ chiều ngày 7.2.2017 tại Đại Học Giáo Hoàng Lateranô, Rôma
Cha Peter Tuyen Tran đã bảo vệ luận án tiến sĩ giáo luật:
Chủ đề:
Penal sanctions regarding the delict of attempted Sacred Ordination of women.
Hình phạt dành cho tội phạm phong chức phụ nữ – dày 200 trang A4
Sau hai tiếng đồng hồ bị hạch hỏi hết sức căng thẳng. Và sau khi thảo luận riêng,
Ông Manuel Jesus Arroba Conde, khoa trưởng đã tuyên bố:
Peter Tuyen Tran đã đậu Tiến Sĩ Giáo Luật với hạng xuất sắc.
 
Cha tâm sự: “… Dù đã cố gắng gần 2 năm qua với nhiều nhọc nhằn vì tuổi tác, không ai ngờ và chính tôi cũng không dám kỳ vọng ngày nầy. Nhưng Chúa đã thương ban cho tôi để tôi phục vụ tốt hơn. Tôi còn phải ở lại Rôma thêm ít là 3 tháng nữa theo yêu cầu: Viết luận án cô đọng lại và xuất bản thành sách.”
ooo
Vài hình ảnh:
TuyenTran-01 TuyenTran-02 TuyenTran-03 TuyenTran-04 Microsoft Word - Doctorate defense 7.2.2017 Lateran.docx
Quán Ven Đường, đặc biệt anh em Cựu Xuân Bích 72 Vĩnh Long tại Sài Gòn
xin chúc mừng Cha Phêrô. Qua lời chuyển cầu của Cha PX Trương Bửu Diệp,
xin Chúa giữ gìn, phù hộ Cha Phêrô để Cha có thể phục vụ tốt hơn
xứng đáng với những gì Chúa đã thương ban cho Cha.

Bài liên quan

Check Also
Close
Back to top button