Café To GoQuán ven đường

Chuyến công tác ở Dallas

Quán Ven Đường: Anh Michael Nguyễn là cựu chủng sinh Chủng Viện Thánh Quý Cần Thơ. Anh hiện sống và làm việc trong lãnh vực An Sinh Xã Hội tại Houston. Mời các bạn theo dõi câu chuyện của anh trong một chuyến công tác tại Dallas.

NguoiAnGiang thân mến,
Khá lâu chẳng đóng góp được công trạng gì với Cánh Đồng Truyền Giáo.
Nay tiểu bang Texas có một thay đổi quan trọng dành cho các trẻ 20t trở xuống, bị khuyết tật. Chương trình có tên là StarKids.
Michael Nguyen là người Việt duy nhất phụ trách chương trình này tại Houston.
Và vì vùng Dallas cách Houston 400 kms, không có nhân viên nào nói tiếng Việt phụ trách chương trình này, nên họ đã “lôi cổ” Michael bay gấp về Dallas để chia sẻ với đồng hương Việt Nam tại đây.
Xin được chia sẻ với Cánh Đồng Truyền Giáo để nhận diện người thợ gặt xa nhà, tuy loin des yeux mais près du coeur!
Nguyện xin Ơn Trên luôn phù trợ chúng ta.
Alleluia.

Bài liên quan

Back to top button