Café đenQuán ven đường

Đi Chặng Đàng Thánh Giá (trực tuyến) | 15 giờ Thứ Sáu ngày 10.04.2020

Nguồn: WGPSG
Trực tuyến – ĐI CHẶNG ĐÀNG THÁNH GIÁ
Cử hành lúc 15g00 Thứ Sáu, ngày 10 tháng 04 năm 2020
tại Vương Cung Thánh Đường Đức Bà Sài Gòn.

 

Bài liên quan

Back to top button