Đường thập tự hôm nay | Lm Nguyên Tuyền

Dịp Tuần Thánh, anh James Lap gởi link bài Đường Thập Tự Hôm Nay của linh mục (bạn cùng lớp với anh) người Huế ở GHHV trước kia. Ngài hiện là Cha Bề Trên ĐP Huế và cha sở nhà thở chính tòa Phú Cam. Tên thật của ngài là Antôn Nguyễn Văn Tuyến.

Đường Thập Tự Hôm Nay
– Nhạc và Lời: Linh Mục NGUYÊN TUYỀN
– Hòa âm-phối khí: NS Nguyễn Hoàng Lân & Quốc Hồ
– Gồm lời dẫn nhập, 15 chặng Đàng Thánh Giá, lời kết với Thánh Ca “Nguyện Cầu Mẹ La Vang” do ca sĩ Khánh Ly thực hiện và bài Alleluia của G. F. Handel do ban Hợp xướng trình bày.
Ước mong video Đường Thập Tự Hôm Nay sẽ giúp các bạn cảm nghiệm được Tình Yêu của Đức Kitô trên Đường Thập Tự Giá của Ngài trong Mùa Chay Thánh năm 2020.