Café To GoQuán ven đường

Gặp nhau ngày 27 tháng Chạp năm Canh Tý | AHPM Vĩnh Long

Sáng ngày 08.02.2021 (nhằm ngày 27 tháng Chạp năm Canh Tý), nhóm AHPM Sài Gòn đã hẹn gặp nhau tại nhà thờ giáo xứ Cầu Kho, dâng lễ cầu nguyện cho anh em cựu Philipphê Minh, tạ ơn Chúa qua năm cũ và cầu bình an cho Năm Mới.

Cây mai trước ngỏ nhà Cha sở Phêrô

Đặc biệt Thánh lễ cầu hồn cho các anh em cựu P. Minh đã qua đời trong thời gian gần đây: Antôn Nhơn (P. Minh 66), Phêrô Tánh (P. Minh 62), Phêrô Thơm (P. Minh 63), Phaolô Liên (P. Minh 66), Phaolô Nam (P. Minh 64) và Phêrô Hiền (P. Minh 64). Lần họp mặt cuối năm nầy rơi vào thời điểm dịch Covid-19 tái phát, nên chỉ có 13 anh em tham dự. Dịp nầy AHPM có mời 2 thầy Dòng Kitô Vua (Cộng đoàn Thánh Tâm tại Sài Gòn) cùng tham dự.

Thánh lễ do Cha Antôn Lương Thủ Hơn (cựu linh hướng cho anh em tại Sài Gòn) chủ sự với Cha sở Phêrô Lê Văn Chính cùng đồng tế. Sau Thánh lễ, anh em đã mừng tuổi và tặng chút quà Tết cho 2 Cha. Cha Antôn và Cha Phêrô cũng đã nói lời cảm ơn và chúc Tết đến tất cả anh em cựu Philipphê Minh.

Nhà thờ giáo xứ Cầu Kho, quận 1, TPHCM.

Nhà xứ Cầu Kho

Thánh lễ cuối năm

Thánh lễ Cầu Hồn – Tạ Ơn và Xin Bình An trong Năm Mới

Cha Antôn đọc Phúc Âm và giảng lễ

Kết lễ, Cha Phêrô Chính có đôi lời nhắn gởi với anh em…

Chúc Tết

Anh Út Luôn đại diện AHPM chúc Tết 2 Cha.

Cha Antôn Lương Thủ Hơn và Cha Phêrô Lê Văn Chính (Cha sở Cầu Kho)

Cha Antôn đại diện 2 Cha cảm ơn và chúc Tết anh em

Cha Phêrô đang muốn tận dụng khai thác khu nhà bỏ hoang bên cạnh nhà xứ…

Những khuôn mặt cũ lần nầy

2 thầy Dòng Kitô Vua xin phép về trước, anh Tám Minh không chịu chụp ảnh…
Tâm Lê lo chụp hình, nên chỉ còn mấy người.

Nguyễn Hữu Luôn

Lâm Văn Ban

Dương Thế Hùng (Thủ Đức)

Phan Văn Hồng (Cái Nhum)

Văn Công Trực

Nguyễn Văn Tùng (Cầu Kho)

Tư Nhỏ (Tam Bình)

Cha Antôn Lương Thủ Hơn

Nguyễn Văn Đạt (Cù Lao Dài)

Mai có còn xuân?

***

BÁO CÁO QUỸ AHPM SÀI GÒN (2020)

CÓ:

  • Từ anh em đóng góp 6.400.000 đồng
  • Tồn Quỹ từ Minh Tân: 7.000.000 đồng
  • Anh Hưởng (Úc): 100 AUD
  • Tổng cộng: 13.400.000 đồng và 100 AUD

CHI:

  • 1.000.000 đồng : Ngân Khánh Linh Mục Cha Antôn
  • 1.000.000 đồng : Đám tang Liên Cái Mơn
  • 5.000.000 đồng : Giúp Chủng Viện P. Minh Vĩnh Long
  • 1.000.000 đồng : Thăm mẹ Cha Tiếng An Long
  • 1.000.000 đồng : Tang lễ mẹ Minh Tân
  • Tổng chi: 9.000.000 đồng

TỒN:

4.400.000 đồng và 100 AUD

Niên trưởng AHPM Sài Gòn
Phan Văn Hồng

 

 

Bài liên quan

Back to top button