Hình ảnh di quan và lễ An Táng Cha Tôma Dương | Zắc Dũng

Zắc Dũng

Từ 08 giờ sáng ngày 16 tháng 2, các linh mục trong giáo phận đã tề tựu về Trung Tâm Mục Vụ (TTMV) giáo phận khá đông để hiệp dâng thánh lễ an táng Cha Tôma. Thánh lễ do Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm Giám mục Giáo phận Mỹ Tho chủ sự.

Đúng 09 giờ, Cha Lêô Trần Văn Thanh, nghĩa tử của của Cha Tôma cử hành nghi thức di quan. Sau đó linh cữu Cha Tôma được đưa từ nhà nguyện TTMV sang nhà thờ Giáo xứ Nữ Vương Hòa Bình nằm trong TTMV.

Thánh lễ trang trọng được Đức Giám mục Phêrô chủ sự cùng với các linh mục trong và ngoài giáo phận và với sự tham dự rất đông nam nữ tu sĩ và bà con thân nhân của Cha Tôma, giáo dân giáo xứ Nữ Vương Hòa Bình và giáo dân lân cận.

NGHI THỨC DI QUAN

Xem tiếp Thánh Lễ An Táng